• 10
  Jan

  Business Engineering 0.1

  ธุรกิจวิศวกรรม #BusinessEngineer ??? น้องๆ อาจมีข้อสงสัยว่าหลักสูตรนี้คืออะไร เรียนอะไร และทำงานอะไรได้บ้าง เรามาค่อยๆ อธิบายทีละข้อกันนะครับ #หลักสูตรธุรกิจวิศวกรรมคืออะไร ?? หลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่จะสร้าง “วิศวกร” ที่มีความรู้รอบด้านในทุกระบบการทำงานทาง “ธุรกิจ” ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงมือลูกค้า โดยอาศัยความรู้ทางด้านการจัดการที่เป็นระบบจากแนวความคิดของวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้า-บริการใหม่หรือพัฒนางานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวโดยสรุปคือหลังจากจบไปเราจะเป็นทั้งวิศวกรและนักธุรกิจแบบครบเครื่องนั่นเอง ซึ่งเหมาะกับประเทศไทยในยุค 4.0 ...
 • 3
  Jan

  Hello world!

  Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!