• 3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล !


  3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล ! สวัสดีครับปัจจุบันนี้การคิดจะทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดธุรกิจของคุณ คุณจะต้องต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุ้มค่าและได้ผลตรงตามเป้าหมายกับเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป ยิ่งถ้าหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบ SME ด้วยแล้วละก็ยิ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการใช้เงินส่วนนี้เป็นแน่แท้ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีการ คุณคงต้องคิดให้ดีและมองที่ธุรกิจของคุณเสียก่อนว่าต้องการอะไรจริงๆกันแน่ เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ ต้องการยอดขาย ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือต้องการแค่อยากทำอยากมีแบบที่คนอื่นเขามีกัน เมื่อได้คำตอบแล้วคุณจึงจะต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจที่จะลงทุนกับการวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ วันนี้ผมมีรูปแบบของการตลาดออนไลน์มาแนะนำกับ “3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล!” ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ผมคิดว่าเหมาะกับธุรกิจในยุคนี้ ซึ่งแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่ต่างกันครับ เครื่องมือหมัดแรก ...
 • บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่น

  บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่นอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอาชีวะถาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง และได้เร่งรัด  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและให้หมดสิ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยาเสพติด ๒๐ ปี มุ่งสู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์สู่ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” มีการดำเนินงานตามแนวทางของ แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีขอบข่ายหน้าที่การดำเนินงานด้านการป้องกัน โดยการสร้างภูมิคุ้มกันแก่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างระบบนิเวศทางสังคมให้เอื้อต่อการคุ้มกันกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของพื้นที่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด ...
 • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

      ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการทุกวันนี้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราห์ะพฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค 4.0 ทั้งต้องทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยหลักการของการบูรณาการที่จะมีการรวมพลังกันสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยต้องใช้ประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลาย การสร้างคุณค่ําจะต้องขานรับ ความต้องการ ความปรารถนา รสนิยมและความ คาดหวังของผู้บริโภคนั้นเป็นสำคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ยุทธศาสตร์ Crowdsourcing ซึ่งมาจากคำว่า Crowd + Outsourcing คือการกระจายปัญหาไปยังกลุ่มคนที่ค้นหาข้อมูลในโลกออนไลน์เพื่อค้นหาคำตอบ   ซึ่งบริษัทสามารถกระจายเผยแพร่คำถามหรือปัญหาที่ต้องการคำตอบไปยังกลุ่มคนขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการใหม่ ๆ ...
 • วิทยากรอบรม การตลาดออนไลน์ ที่เจาะลึกสำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา

  สิ่งทีถ่ายทอดใน“หลักสูตรสำเร็จพิชิตการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา”คอร์สเรียนเน้นลงมือปฎิบัติจริง เพิ่มลูกค้าได้จริง @ เรียนรู้เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan-page) กับเฟซบุ๊กโปรไฟล์ (Facebook Profile)@ เรียนรู้ภาพรวมของการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก Facebook@ ลงมือสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Fan-page@ ลงมือซื้อโฆษณาเฟซบุ๊ก Facebook ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค@ เสกเฟซบุ๊กแฟนเพจให้มีคน Like@ ปักหมุดร้านค้าในเฟซบุ๊กให้คนหาเจอ@ ตั้งชื่อ URL เฟซบุ๊กแฟนเพจง่ายๆแค่ปลายนิ้ว@ ...
 • คอร์สอบรมด้านการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา โดยเฉพาะ รุ่นที่ 2 อ.ธวัชชัย สุขสีดา

  DigiSpa คอร์สอบรมด้านการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา โดยเฉพาะ รุ่นที่ 2 DigiSpa คอร์สอบรมด้าน #การตลาดออนไลน์ ที่เจาะลึกสำหรับ #ธุรกิจร้านนวดและสปา โดยเฉพาะ#ที่แรกและที่เดียว รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว  จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเพจนวดไหนดี #ลูกเพจนวดไหนดี ลดทันที 500 บาท/คอร์ส สมัคร #2คอร์ส ลดทันที 2,500 บาทคอร์สถ่ายและตัดต่อ VDO ร้านนวดและสปา ด้วยมือถือ เต็มวัน วันที่ 20 ...
 • 3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล
  1
  Apr

  3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล !


  3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล ! สวัสดีครับปัจจุบันนี้การคิดจะทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดธุรกิจของคุณ คุณจะต้องต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุ้มค่าและได้ผลตรงตามเป้าหมายกับเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป ยิ่งถ้าหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบ SME ด้วยแล้วละก็ยิ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการใช้เงินส่วนนี้เป็นแน่แท้ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีการ คุณคงต้องคิดให้ดีและมองที่ธุรกิจของคุณเสียก่อนว่าต้องการอะไรจริงๆกันแน่ เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ ต้องการยอดขาย ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือต้องการแค่อยากทำอยากมีแบบที่คนอื่นเขามีกัน เมื่อได้คำตอบแล้วคุณจึงจะต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจที่จะลงทุนกับการวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ วันนี้ผมมีรูปแบบของการตลาดออนไลน์มาแนะนำกับ ...
 • 28
  Mar

  บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อมและอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่น

  บรรยายใช้สื่อโลกออนไลน์อย่างไรให้ไร้เสื่อม และอิทธิพลสื่อต่อพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดในวัยรุ่นอาจารย์ธวัชชัย สุขสีดาให้แก่อาจารย์และนักศึกษาอาชีวะถาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ความมั่นคง และได้เร่งรัด  การดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังและให้หมดสิ้น สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการยาเสพติด ๒๐ ปี มุ่งสู่ประเทศมั่นคง ประชาชนมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์สู่ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” มีการดำเนินงานตามแนวทางของ แผนบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ...
 • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ
  25
  Mar

  ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

      ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการทุกวันนี้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราห์ะพฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค 4.0 ทั้งต้องทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยหลักการของการบูรณาการที่จะมีการรวมพลังกันสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยต้องใช้ประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลาย การสร้างคุณค่ําจะต้องขานรับ ความต้องการ ความปรารถนา รสนิยมและความ คาดหวังของผู้บริโภคนั้นเป็นสำคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ยุทธศาสตร์ Crowdsourcing ซึ่งมาจากคำว่า Crowd + ...
 • 25
  Mar

  วิทยากรอบรม การตลาดออนไลน์ ที่เจาะลึกสำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา

  สิ่งทีถ่ายทอดใน“หลักสูตรสำเร็จพิชิตการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก สำหรับธุรกิจร้านนวดและสปา”คอร์สเรียนเน้นลงมือปฎิบัติจริง เพิ่มลูกค้าได้จริง @ เรียนรู้เฟซบุ๊กแฟนเพจ (Facebook Fan-page) กับเฟซบุ๊กโปรไฟล์ (Facebook Profile)@ เรียนรู้ภาพรวมของการทำการตลาดออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก Facebook@ ลงมือสร้างเฟซบุ๊กแฟนเพจ Facebook Fan-page@ ลงมือซื้อโฆษณาเฟซบุ๊ก Facebook ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เทคนิค@ เสกเฟซบุ๊กแฟนเพจให้มีคน ...