• การรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อดิจิทัล

  “การรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อดิจิทัล” ย้อนไปถึงการรู้เท่าทันสื่อในยุคดั้งเดิม มักพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อในแบบเท่าทันผลกระทบ จิตวิทยา การถูกครอบครอง ครอบงำ และการตั้งคำถามว่าสื่อนั้นต้องการอะไรจากเรา ทว่าในปัจจุบันนี้การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนั้น แตกต่างจากสื่อดั้งเดิม เพราะสื่อยุคดิจิทัลนี้ก้าวเข้าสู่ความเป็น “โลกของผู้ใช้สื่อ” (user generated content) ซึ่งหมายความว่าเราเป็นทั้งผู้ชม ผู้อ่าน ผู้ฟัง และกลายเป็นผู้คิดเขียนบอกเล่าแชร์ส่งต่อออกไปด้วย ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิทัล จึงควรพูดถึงการรู้เท่าทัน “ตัวเราเอง” มากกว่า  ดังนั้น ตัวเราควรมีการรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อดิจิทัลที่ควรทราบ มีดังนี้ ...
 • สร้างชุมชนให้รู้ แหล่งเรียนรู้ดีๆ ฟรีทั่วโลก ในยุคดิจิทัล

  ทุกวันนี้ความรู้ในยุคดิจิทัลมีมากมายหาได้ไม่ยาก ทั้งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต อยู่บนคลาวด์มีข้อมูลมหาศาล ความรู้ไม่มีการแบ่งแยก แต่มีการเชื่อมโยง “ยิ่งเรียน ยิ่งหาความรู้ ยิ่งแตกฉาน”  ความรู้ไม่มีขอบเขต เป็นโลกที่ไร้พรมแดน การค้นหาและพัฒนาการเรียนรู้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ในโลกใบนี้ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชีวิตดีขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสนุกกับการเรียนรู้ สร้างนิสัยให้เป็นคนอยากรู้ ช่างสังเกตุ รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบ ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร การสนทนา การมีส่วนร่วม การวิพากษ์ การคิดสร้างสรค์ อย่างหาความจริงได้ ...
 • ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0

  ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0 สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้เสียที ทำให้รัฐบาล จึงประกาศนโยบายเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ‘Thailand 4.0’ มุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ปัจจุบันนี้โลกหมุนมาถึงจุดที่พรมแดนของพื้นที่และเวลาถูกทำลายลง การซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาที ผู้คนไม่ต้องเสียเวลากับการเดินทางเพื่อไปยลโฉมสินค้าและบริการที่ต้องการอีกต่อไป การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินไม่ใช่เป็นเพียงแค่วิถีทางของคนยุคใหม่และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่เป็นวิถีของโลกใหม่ที่ทุกคนต้องปรับตัวเพื่อให้เท่าทันด้วย  ...
 • อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0

  อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0 คาดการณ์อนาคต Digital Future Trends–Next–> คือยุค Digital 5.0– หรืออนาคตอาจเรียกยุค “Thailand 5.0” ต่อไปอนาคตมีแน่ๆ “มนุษย์” อาจจะหายตัวไปที่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้ ก่อนอื่นไปรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0” กันก่อน หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ไม่รู้ว่าตนเองเป็นมนุษย์หรือ “คนไทย” ...
 • ทฤษฎีการตลาด Philip Kotler Marketing 4.0 Customer Path (5A)

  ทฤษฎีการตลาด Philip Kotler Marketing 4.0  Customer Path (5A)   5A มี A1 = Aware คือ การทำให้คนเห็นคอนเทนต์เราบ่อยๆ ยิ่งเห็นมากยิ่งดี A2 = Appeal คือ คนเห็นคอนเทนต์เราแล้วชอบ แล้วไลค์ A3 = ...
 • สื่อดิจิทัล,ดิจิทัล
  20
  Jan

  การรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อดิจิทัล

  “การรู้เท่าทันสื่อในยุคสื่อดิจิทัล” ย้อนไปถึงการรู้เท่าทันสื่อในยุคดั้งเดิม มักพูดถึงการรู้เท่าทันสื่อในแบบเท่าทันผลกระทบ จิตวิทยา การถูกครอบครอง ครอบงำ และการตั้งคำถามว่าสื่อนั้นต้องการอะไรจากเรา ทว่าในปัจจุบันนี้การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนั้น แตกต่างจากสื่อดั้งเดิม เพราะสื่อยุคดิจิทัลนี้ก้าวเข้าสู่ความเป็น “โลกของผู้ใช้สื่อ” (user generated content) ซึ่งหมายความว่าเราเป็นทั้งผู้ชม ผู้อ่าน ผู้ฟัง และกลายเป็นผู้คิดเขียนบอกเล่าแชร์ส่งต่อออกไปด้วย ดังนั้นการรู้เท่าทันสื่อในยุคปัจจุบันหรือยุคดิจิทัล จึงควรพูดถึงการรู้เท่าทัน ...
 • digitallearning,ห้องเรียนออนไลน์
  20
  Jan

  สร้างชุมชนให้รู้ แหล่งเรียนรู้ดีๆ ฟรีทั่วโลก ในยุคดิจิทัล

  ทุกวันนี้ความรู้ในยุคดิจิทัลมีมากมายหาได้ไม่ยาก ทั้งที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต อยู่บนคลาวด์มีข้อมูลมหาศาล ความรู้ไม่มีการแบ่งแยก แต่มีการเชื่อมโยง “ยิ่งเรียน ยิ่งหาความรู้ ยิ่งแตกฉาน”  ความรู้ไม่มีขอบเขต เป็นโลกที่ไร้พรมแดน การค้นหาและพัฒนาการเรียนรู้ จึงเป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์ในโลกใบนี้ ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ให้ชีวิตดีขึ้น ดังนั้นเราจึงต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้คนในชุมชนสนุกกับการเรียนรู้ สร้างนิสัยให้เป็นคนอยากรู้ ช่างสังเกตุ รู้จักตั้งคำถาม หาคำตอบ ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร ...
 • เงินยุคดิจิทัล;Thailand 4.0;
  20
  Jan

  ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0

  ยกระดับคุณภาพคนไทยด้วย “การเงินยุคดิจิทัล” Thailand 4.0 สังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่มากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจน ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาได้เสียที ทำให้รัฐบาล จึงประกาศนโยบายเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจ ‘Thailand 4.0’ มุ่งใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก ...
 • CreditPicture Institution of Chemical Engineers
  4
  Oct

  อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0

  อนาคต “มนุษย์” ยุค Digital 5.0 คาดการณ์อนาคต Digital Future Trends–Next–> คือยุค Digital 5.0– หรืออนาคตอาจเรียกยุค “Thailand 5.0” ต่อไปอนาคตมีแน่ๆ “มนุษย์” อาจจะหายตัวไปที่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้ ก่อนอื่นไปรู้จัก “ไทยแลนด์ ...