• องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น

  องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น1 พูดจำวัตถุประสงค์ที่จะพูดให้ดี2 พูดภาษาเข้าใจง่าย 3 พูพจับประเด็น ต้องรู้จักฟังคำถาม4 พูดต้องเน้นย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการทำงาน 5 พูดเน้นไปที่บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง6 พูดบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จ7 พูกถามสิ่งที่คุณต้องการ
 • ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล สร้างอาชีพใหม่รายได้งาม

  สวัสดีครับเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนอย่างมากมาย เราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเราจะต้องเข้าใจถึงทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วย ซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเราทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้แต่การประกอบอาชีพก็ตาม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหลายอาชีพ ที่จะต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองเพื่อให้การทำงานนั้นๆมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วันนี้ผมมีเรื่องราวมาแบ่งปัน เมื่อยุคของโลกดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆทางเทคโนโลยีมาถึงแล้ว อาชีพใหม่ๆหรืออาชีพต่อยอดจากเดิมก็ถือกำเนิดขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลนี้ด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำอย่างมหาศาลและเป็นที่ต้องการของตลาดยุคนี้สูงมากครับ ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแนวโน้วปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทย มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งล้วนเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ทำงานอิสระ ทุกที่ทุกเวลา ผ่านเทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารการตลาดออนไลน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟสบุ๊ค,ยูทูป,ไลน์,อินสตาร์แกรม,วีแชท,เว็บไซต์,บล็อก ...
 • นิเทศศาสตร์ แนวดิจิทัล ยุค Thailand 4.0 เน้นเทคโนโลยี ไอที ดิจิทัล และ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน

  นิเทศศาสตร์ แนวดิจิทัล เรียนนิเทศศาสตร์ยุค Thailand 4.0  เน้นเทคโนโลยี ไอที ดิจิทัล และ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน   ตอนนี้โลกเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 ความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากลืนกินสภาพเก่าๆ เดิมๆ ไปจนหมดสิ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกต่อยอดจากอุปกรณ์ดิจิทัลเดิมและไหลบ่าเข้ามาครอบงำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสาร และ การทำงานของมนุษย์ ทำให้ทุกคนในสังคมกับเทคโนโลยีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มนุษย์จากนี้ไปจึงคือ ”มนุษย์ดิจิทัล” แม้จะเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ...
 • มนุษย์ดิจิทัลกับพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล

  “มนุษย์ดิจิทัล” กับพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล   สวัสดีครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกดิจิทัล ที่อยากบอกว่าทุกวันนี้ผมใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 7-8 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งรวมแล้วมากกว่าเวลานอนของผมซะอีก ดังนั้นโลกดิจิทัลวันนี้จึงมีความสำคัญมากต่อมนุนย์ยุคนี้ ซึ่งโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงของโลกเราทุกวันนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากลืนกินสภาพสิ่งแวดล้อมเก่าๆ เดิมๆ ไปจนหมดสิ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกต่อยอดจากอุปกรณ์ดิจิทัลเดิมไหลทะลักเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะการใช้ชีวิตของมนุษย์ ทำให้มนุนย์ในสังคมและเทคโนโลยีไม่สามารถแยกออกจากกันได้ มนุษย์ ...
 • การอยู่รอดอย่างปลอดภัยของเยาวชนกับทักษะการเรียนรู้สื่อในโลกยุคดิจิทัล

  การอยู่รอดอย่างปลอดภัยของ “เยาวชน” กับทักษะการเรียนรู้ “สื่อ” ในโลกยุคดิจิทัล   สวัสดีทุกท่าน ณ วันนี้ในสังคมปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลากหลายสื่อในโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนในสังคม ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งแต่ตื่นจนนอนหลับ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ค ไลน์ ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม สแนปแชท และอีกหลากหลายเป็นต้น หลายๆท่านก็คงกังวลไม่น้อยว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้โทษมากกว่าคุณกับเยาวชนของเราหรือไม่ แต่เมื่อเราอยู่ในโลกยุคดิจิทัลและสังคมของการคิดค้นนวัตกรรมที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเฉพาะนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงเป็นที่มาว่าเราจะทำอย่างไรกับรูปแบบการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของเยาวชนในทุกวันนี้ ...
 • องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น
  17
  May

  องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น

  องค์ประกอบสำคัญ 7 ประการของ Perfect Elevator Pitch การพูดโน้มน้าวใจในเวลาอันสั้น1 พูดจำวัตถุประสงค์ที่จะพูดให้ดี2 พูดภาษาเข้าใจง่าย 3 พูพจับประเด็น ต้องรู้จักฟังคำถาม4 พูดต้องเน้นย้ำถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นผลลัพธ์มากกว่าวิธีการทำงาน 5 พูดเน้นไปที่บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง6 พูดบอกเล่าเรื่องราวของความสำเร็จ7 พูกถามสิ่งที่คุณต้องการ
 • ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล
  3
  May

  ไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล สร้างอาชีพใหม่รายได้งาม

  สวัสดีครับเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนี้ ล้วนแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตผู้คนอย่างมากมาย เราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวอยู่เสมอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเราจะต้องเข้าใจถึงทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคตที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของเราด้วย ซึ่งจริงๆแล้วเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของเราทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค แม้แต่การประกอบอาชีพก็ตาม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหลายอาชีพ ที่จะต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของตนเองเพื่อให้การทำงานนั้นๆมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น วันนี้ผมมีเรื่องราวมาแบ่งปัน เมื่อยุคของโลกดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ๆทางเทคโนโลยีมาถึงแล้ว อาชีพใหม่ๆหรืออาชีพต่อยอดจากเดิมก็ถือกำเนิดขึ้นตามไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัลนี้ด้วยเช่นกัน พร้อมทั้งทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำอย่างมหาศาลและเป็นที่ต้องการของตลาดยุคนี้สูงมากครับ ซึ่งถ้าดูจากข้อมูลแนวโน้วปัจจุบันตลาดแรงงานในประเทศไทย มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งล้วนเกิดจากปัจจัยด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนยุคดิจิทัลที่สามารถทำงานได้หลากหลายอาชีพ ...
 • เรียนนิเทศศาสตร์ยุค Thailand 4.0
  18
  Apr

  นิเทศศาสตร์ แนวดิจิทัล ยุค Thailand 4.0 เน้นเทคโนโลยี ไอที ดิจิทัล และ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน

  นิเทศศาสตร์ แนวดิจิทัล เรียนนิเทศศาสตร์ยุค Thailand 4.0  เน้นเทคโนโลยี ไอที ดิจิทัล และ ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน   ตอนนี้โลกเราได้เข้าสู่ยุค 4.0 ความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากลืนกินสภาพเก่าๆ เดิมๆ ไปจนหมดสิ้น เทคโนโลยีใหม่ๆ ถูกต่อยอดจากอุปกรณ์ดิจิทัลเดิมและไหลบ่าเข้ามาครอบงำเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการสื่อสาร และ ...
 • 10
  Apr

  มนุษย์ดิจิทัลกับพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล

  “มนุษย์ดิจิทัล” กับพื้นฐานการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในโลกยุคดิจิทัล   สวัสดีครับผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งในโลกดิจิทัล ที่อยากบอกว่าทุกวันนี้ผมใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 7-8 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด ซึ่งรวมแล้วมากกว่าเวลานอนของผมซะอีก ดังนั้นโลกดิจิทัลวันนี้จึงมีความสำคัญมากต่อมนุนย์ยุคนี้ ซึ่งโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มตัวแล้ว การเปลี่ยนแปลงของโลกเราทุกวันนี้เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีดิจิทัลมากลืนกินสภาพสิ่งแวดล้อมเก่าๆ เดิมๆ ไปจนหมดสิ้น ...