• ไม่ตกเป็นเหยื่อ ! รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์ 

  14
  Aug

  ไม่ตกเป็นเหยื่อ รู้เท่าทันข่าวปลอม (Fake News) บนโลกออนไลน์ 


  สวัสดีครับ ทุกวันนี้สื่อสังคมออนไลน์มีประโยชน์ในการช่วยให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายดายและรวดเร็ว ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผู้บริโภคข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างสูงทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่าในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายจึงเป็นผลให้แต่ละบุคคลจำเป็นที่จะต้องมีการติดตามหรืออ่านข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊ก ซึ่งมีความรวดเร็วในการรายงานข่าวอันจะทำให้บุคคลต่าง ๆ สามารถรับทราบความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่ต่ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นจากการพึ่งพาสื่อสังคมออนไลน์ในการบริโภคข้อมูลข่าวสารมากจนเกินไปก็คือ การที่คนปักใจเชื่อ ข่าวสารทั่วไป รวมถึงข่าวลือข่าวปลอมต่างๆ บนเฟซบุ๊กถูกนำมาเผยแพร่โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลนั้นมีความถูกต้องมากน้อยเพียงใด เพราะข่าวสารบนเฟซบุ๊กนอกจากถูกเผยแพร่โดยสื่อมวลชนกระแสหลักที่หันมาทำเพจเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางสื่อสารข่าวให้มากขึ้น ยังมีการเผยแพร่ข่าวสารได้โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วไปได้เช่นกัน ...
 • 1
  Aug

  รู้ทันการทำธุรกรรมออนไลน์ง่ายๆอย่างมีข้อมูล


  วันนี้เราอยู่กันในยุคดิจิทัล ที่การซื้อขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ กลายเป็นเรื่องง่ายดายเพียงแค่ปลายนิ้วคลิก มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวกลายเป็นกระเป๋าเงินเคลื่อนที่ที่เราสามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทันใจ อยู่ที่ไหนก็ทำได้ทันที แต่ในข้อดี ก็มีข้อควรระวังที่เราจำเป็นต้องตามให้ทัน เพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของธุรกรรมออนไลน์ในยุคนี้ ในเมื่อเทคโนโลยีทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล พัฒนาเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว การทำธุรกรรมออนไลน์ ก็จำเป็นต้องอาศัยความรอบคอบและตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของผู้ขายสินค้าและบริการก่อนทุกครั้ง อาทิ การซื้อสินค้าผ่านเฟซบุ๊ก สิ่งแรกที่คุณต้องเช็คคือ การให้ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของเพจและเว็บไซต์นั้นๆ การก่อตั้งร้านมีมานานแค่ไหน มีการรีวิวสินค้าหรือคนติดตาม คอมเม้นท์ติชมอะไรบ้างไหม ...
 • โลกออนไลน์ใบใหม่ที่ไว้โพสต์ระบายความทุกข์ “ เฟซทุกข์ FaceTook ”

  23
  Jul

  อนิจัง…! โลกออนไลน์ใบใหม่ที่ไว้โพสต์ระบายความทุกข์ “ เฟซทุกข์ FaceTook ”


  อนิจัง…! โลกออนไลน์ใบใหม่ที่ไว้โพสต์ระบายความทุกข์ “ เฟซทุกข์ FaceTook ”เปิดใช้แล้ว Facetook ไม่ใช่ Facebook ความทุกข์ ปะทะ ความสุข ของคนโลกออนไลน์ ผมเชื่อทุกคนใช้เฟซบุ๊ก Facebook มีเฟซบุ๊กแทบทุกคนจริงไหมครับ เคยถาม เคยคิดไหมครับ เรามี เราใช้ ...
 • 1
  Jul

  การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในโลกของผู้สูงอายุ

  การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในโลกของผู้สูงอายุ เป็นที่ทราบกันดีว่าสังคมไทยและสังคมโลกกําลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ จํานวนผู้สูงอายุของหลายประเทศบนโลกใบน้ีมีมากจนเป็นสังคมผู้สูงอายุไปแล้ว โลกของผู้สูงอายุ ไม่ใช่โลกใบเล็ก แต่กําลังใหญ่โตข้ึนเร่ือยๆ ท่ามกลางสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีกําลั เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ เป็นโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะ โซเชียลเน็ตเวิร์ก กลายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในปัจจุบัน อีเมล์ เฟซบุ๊ก ...
 • 17
  Jun

  ในยุคนี้ ต้อง…เตรียมความพร้อมสู่อาชีพนักการตลาดดิจิทัล

    เมื่อเราทุกคนอยู่ในยุคที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดิจิทัล อาชีพนักการตลาดดิจิทัล จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นโดยอาชีพนี้สามารถสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาลไม่น้อยหน้าสาขาอื่นเลย และยังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนแรงงานสูงในตลาดไม่จำเป็นต้องเรียนจบสูงๆ แค่คุณเป็นคนดิจิทัลและชอบเรียนรู้คุณก็จะทำอาชีพนี้ได้ เพราะในเมื่อเทรนด์ดิจิทัลแรงขนาดนี้โอกาสในสายงานด้านนี้จึงเป็นที่ต้องการสูง วันนี้ผมจึงอยากแนะนำให้ลองสำรวจตัวเองและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพนี้ ซึ่งเริ่มต้นอาชีพนักการตลาดดิจิทัล เริ่มต้นง่ายๆ ได้ที่ตัวคุณเอง ขั้นแรกคุณต้องมีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาและเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เพราะการตลาดแบบดิจิทัลนั้นมีการเติบโตอย่างรวดเร็วและเกิดการแข่งขันสูงมาก ด้วยสถานการณ์ที่รุนแรงแบบนี้ทักษะในตนเองเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลจึงสำคัญ อาทิเช่น ทักษะการจัดการเพจเฟสบุ๊ก ทักษะการซื้อโฆษณา Google และ YouTube ...
 • การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค

  29
  May

  การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค


  การตลาดทุกวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับทุกธุรกิจเพราะการแข่งขันสูง ทุกหน่วยงานทุกองค์กรณ์ต้องการผลกำลังจากการประประกอบธุรกิจทั้งสิ้น วันนี้ผมจึงนำเรื่องราวของการทำ การตลาด Groups’Influence อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงต่อพฤติกรรมการบริโภค มาแบ่งปันครับ กล่าวคือกลุ่ม (Group) คือบุคคลตังแต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งมีค่านิยม บรรทัดฐานหรือวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน บุคคลเหล่านี้มักมีความสัมพันธ์กันและความประพฤติของแต่ละคนจะส่งผลกระทบถึงกันและกันกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) คือ บุคคลหนึ่งหรือกลุ่มคนที่ผู้อื่นใช้เปรียบเทียบหรือใช้เป็นมาตรฐานในการเกิดค่านิยม ทัศนคติ ...
 • ข้อห้ามในการทำโฆษณาของ Facebook
  15
  May

  สร้างโฆษณาในเฟซบุ๊ก (Facebook ) อย่างไรไม่ให้พัง ! ถูกกฎข้อบังคับ

  ในขณะที่โลกในยุคดิจิทัลกำลังหมุนเร็วขึ้นทุกชั่วขณะ พฤติกรรมผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปจากเดิม การทำโฆษณาในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอในปัจจุบันอีกต่อไป สำหรับพ่อค้า แม่ค้า หรือใครก็ตามที่ใช้เฟซบุ๊ก (Facebook) ในการทำโฆษณานั้นสงสัยไหมว่า ทำไมบางครั้งทำโฆษณาไปแล้วถึงไม่ได้รับอนุมัติ หรือโฆษณาไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ก็เพราะว่าเฟซบุ๊ก Facebook เองก็มีกฎข้อบังคับหรือข้อห้ามในการทำงานโฆษณายังไงละครับ มาดูกันสิครับว่า ข้อห้ามในการทำโฆษณาของ Facebook นั้นมีอะไรบ้าง ที่จะทำการทำโฆษณาของเรานั้นไม่พัง ! และถูกต้องตามกฎข้อบังคับ ...
 • สอนการตลาดเฟสบุ๊ค
  26
  Apr

  ตลาดสดเฟซบุ๊กทำเลทองของการขายของออนไลน์


  ตลาดสดเฟซบุ๊กหรือในโลกเฟซบุ๊กเรียกว่า Facebook marketplace คือบริการที่ให้ประชากรเฟซบุ๊กสามารถค้าหาและโพสต์สินค้าและบริการที่ต้องการซื้อหรือขายระหว่างผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน โดยใช้การส่งข้อความผ่านบริการ Messenger เพื่อติดต่อและนัดพบกันตามสถานที่ต่างๆ ที่จะใช้ในการแลเปลี่ยนซื้อขายสินค้าหรือบริการนั้นที่ต้องการอยากจะซื้อหรืออยากจะขายได้ โดยถ้าอยากลงขายสินค้าบนทำเลทอง Facebook Marketplace นั้นเมื่อเข้าไปในเฟซบุ๊กให้ทำดังนี้ 1. เลือก Marketplace ที่แถบด้านซ้ายบนหน้าฟีดหลักของเรา 2. เลือกปุ่ม Sell Something ...
 • 3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล
  1
  Apr

  3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล !


  3 หมัดเด็ดเอาไว้ใช้กับธุรกิจของคุณในยุคดิจิทัล ! สวัสดีครับปัจจุบันนี้การคิดจะทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการตลาดธุรกิจของคุณ คุณจะต้องต้องคำนึงถึงสิ่งที่คุ้มค่าและได้ผลตรงตามเป้าหมายกับเม็ดเงินที่ได้ลงทุนไป ยิ่งถ้าหากเป็นธุรกิจขนาดเล็กแบบ SME ด้วยแล้วละก็ยิ่งมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในการใช้เงินส่วนนี้เป็นแน่แท้ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลายๆ วิธีการ คุณคงต้องคิดให้ดีและมองที่ธุรกิจของคุณเสียก่อนว่าต้องการอะไรจริงๆกันแน่ เช่น ต้องการสร้างการรับรู้ ต้องการยอดขาย ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมาย หรือต้องการแค่อยากทำอยากมีแบบที่คนอื่นเขามีกัน เมื่อได้คำตอบแล้วคุณจึงจะต้องศึกษาข้อมูลและตัดสินใจที่จะลงทุนกับการวางแผนการทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับธุรกิจคุณ วันนี้ผมมีรูปแบบของการตลาดออนไลน์มาแนะนำกับ ...
 • ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ
  25
  Mar

  ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการ

      ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องเข้าใจผู้บริโภค 4.0 อย่างลึกซึ้งก่อนดำเนินการทุกวันนี้ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัลต้องให้ความสําคัญกับการวิเคราห์ะพฤติกรรมและจิตวิทยาของผู้บริโภค 4.0 ทั้งต้องทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ด้วยหลักการของการบูรณาการที่จะมีการรวมพลังกันสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค โดยต้องใช้ประโยชน์จากพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วและเป็นที่แพร่หลาย การสร้างคุณค่ําจะต้องขานรับ ความต้องการ ความปรารถนา รสนิยมและความ คาดหวังของผู้บริโภคนั้นเป็นสำคัญ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผู้ประกอบการต้องหันมาใช้ยุทธศาสตร์ Crowdsourcing ซึ่งมาจากคำว่า Crowd + ...