• Social Media Marketing, SMM, Aj.Lalita's Blog
    8
    May

    Digital Marketing ทำการตลาดยังไง? ในยุคดิจิทัล – ตอนที่ 3

    เมื่อโซเชียลมีเดียได้เข้ามากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของใครหลาย ๆ คน เราก็จะพบเห็นได้ว่า Life Style ของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง โดยอาศัยเครื่องมือหรือช่องทางของโซเชียลมีเดียเหล่านนี้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง เครื่องมือของโซเชียลมีเดียเหล่านี้ ก็มีรูปแบบที่สนับสนุนการทำธุรกิจด้วยเช่นกัน เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมือเหล่านี้กันหน่อยดีกว่า 1. Facebook Fanpage จริง ๆ ...