• สายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละปีนั้นมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) จำนวนประมาณ 42 พันล้านตันที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์และถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยก๊าซ CO2 จำนวนร้อยละ 3 นั้นเกิดมาจากการดำเนินการของอุตสาหกรรมการบิน ภาพด้านบนเป็นภาพที่แสดง Carbon Footprint หรือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบคาร์บอนอื่น ๆ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ง และพลังงาน เป็นต้น (ไม่รวมกิจกรรมจากอุตสาหกรรมการเกษตร) กลับมาในด้านการบินในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจำนวนผู้โดยสารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ...
 • สนามบินสำรอง (Alternate Aerodrome)

  จากกรณีเมื่อคืนวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่เครื่องบินรุ่น A380-861 (A388) ของสายการบิน Emirates เที่ยวบิน EK363 / UAE363 เส้นทางบิน กวางโจว (CAN)- สุวรรณภูมิ (BKK) ได้ทำการเปลี่ยนสนามบินลงจอดจากสุวรรณภูมิ (BKK) มาลงจอดชั่วคราวที่สนามบินดอนเมือง (DMK) เวลา 20.50 ...
 • กัญชาต่อประสิทธิภาพในการทําการบิน

  ประกาศสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศและสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย เรื่องกัญชาต่อประสิทธิภาพในการทําการบิน ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุประเภทยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ไม่ระบุว่าพืชกัญชา รวมถึงส่วนต่าง ๆ ของพืช เช่น ใบ ช่อดอก เป็นสารเสพติดให้โทษนั้น สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ และสมาคมเวชศาสตร์การบินแห่งประเทศไทย ...
 • Aerodrome Reference Code

  โครงงาน นิทรรศการ Aerodrome Reference Codeชื่อนักศึกษา นางสาวปิยธิดา วงษ์พรม ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ปวรรัตน์ สุภิมารสชื่อหลักสูตรธุรกิจการบิน “รหัสอ้างอิงสนามบิน (Aerodrome reference code)” หมายถึง การกำหนดประเภทของสนามบิน ประกอบด้วยรหัสตัวเลข (code number) ซึ่งสอดคล้องกับค่าที่มากสุดของความยาวทางวิ่งอ้างอิงของอากาศยาน และรหัสตัวอักษร (code letter) ซึ่งสอดคล้องกับค่าระยะห่างระหว่างปลายปีกทั้งสองข้างที่มากที่สุดของอากาศยานที่ต้องการรองรับราย รหัสตัวเลข ...
 • ทำไมนั่งเครื่องบินแล้วรู้สึกหิวน้ำบ่อย

  เคยเป็นกันหรือไม่ครับเวลานั่งเครื่องบิน โดยเฉพาะเที่ยวบินที่ใช้เวลานาน ๆ เราจะรู้สึกว่าผิวแห้ง แสบตา กระหายน้ำบ่อย บางคนก็จะรู้สึกจมูกแห้ง ๆ และไอด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุก็เนื่องมาจากการที่อากาศภายในเครื่องบินขณะทำการบินนั้นมีความแห้งมากนั่นเอง ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าแหล่งที่มาของอากาศที่หมุนเวียนภายในเครื่องบินนั้นส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดมาจากการดูดเอาอากาศจากภายนอกเครื่องเข้ามาใช้ในห้องโดยสาร ซึ่งอากาศที่ความสูงช่วง 33,000 – 42,000 ฟุต ซึ่งเป็นระดับความสูงที่เครื่องบินพาณิชย์ใช้ทำการบินนั้นมีความเบาบาง และมีความชื้นต่ำ หรืออากาศแห้งนั่นเอง ที่ต้องบินสูงในระดับนี้ก็เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อหลีกเลี่ยง “การจราจร” ...
21
Sep

สายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าในแต่ละปีนั้นมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ (CO2) จำนวนประมาณ 42 พันล้านตันที่เกิดจากฝีมือของมนุษย์และถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ โดยก๊าซ CO2 จำนวนร้อยละ 3 นั้นเกิดมาจากการดำเนินการของอุตสาหกรรมการบิน ภาพด้านบนเป็นภาพที่แสดง Carbon Footprint หรือ ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสารประกอบคาร์บอนอื่น ๆ ที่เป็นก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การขนส่ง และพลังงาน เป็นต้น ...