ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (AOC) คืออะไร? ทำไมต้องตรวจสอบ?

Share:

จากการที่ ICAO ปักธงแดงการบินพลเรือนของไทย เนื่องจากตรวจพบประเด็นเรื่องการกำกับดูแลการบินพลเรือนของไทย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นั้น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างต่อการบินของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างกรมการบินพลเรือนเดิม และแยกออกเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. 2) กรมท่าอากาศยาน 3) กองค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และ 4) กองนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบเหตุ

red flag

รวมไปการปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการบินพลเรือนในหมวดหลักๆ 8 หมวด ได้แก่ 1) LEG (Legislation: ด้านกฎหมาย)  2) ORG (ด้านโครงสร้างองค์กร) 3) PEL (Personnel Licensing and Training: ด้านใบอนุญาตของบุคลากร และการฝึกอบรม) 4) OPS (Aircraft Operation: เกี่ยวกับการออกใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือ AOC)  4) AIR (Airworthiness of Aircraft: ความสมควรเดินอากาศ) 5) AIG (การสอบสวนอุบัติเหตุ)  6) ANS : บริการการจราจรทางอากาศ และ 7) AGA (Aerodromes and Ground Aids: เกี่ยวกับการออกใบรับรองสนามบิน) ซึ่งทั้ง 8 หมวดนี้ ICAO ประเมินไทยสอบตก 576 จากทั้งหมด 1,016 ข้อ  (อ้างอิง: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ)

ซึ่งวันนี้ #CADT จะมาคุยในประเด็นของ Aircraft Operation และใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือ AOC

ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ (Air Operator Certificate; AOC)

เป็นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศ (สายการบิน) ที่มีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทย และประสงค์จะใช้อากาศยานขนส่งทางอากาศ โดยต้องยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียดต่อ กพท. เช่น โครงสร้างขององค์กรในเชิงธุรกิจ ลักษณะการปฏิบัติการบินที่เสนอขอ เช่น การบินขนส่งคนโดยสาร การบินขนส่งสินค้า หรือการบินขนส่งสินค้าอันตราย ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยาน การเตรียมการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดคุณสมบัติที่จะปฏิบัติงานของผู้ประจำหน้าที่ในอากาศยาน ลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น เส้นทางบิน เป็นต้น (กระทรวงคมนาคม)

โดยใบรับรองนี้โดยปกติจะมีอายุใช้งานจำกัด ถ้าเป็นการขออนุญาตครั้งแรกจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี และครั้งต่อไปให้มีอายุไม่เกิน 5 ปี (กระทรวงคมนาคม) ซึ่งเมื่อ ICAO ปักธงแดงหน่วยงานการบินของไทย ส่งผลให้ กพท. ต้องเรียกสายการบินต่างๆจำนวน 25 สายการบินที่มีรับใบรับรอง และยังไม่หมดอายุมาเพื่อออกใบรับรองใหม่ (Re-Certification) ซึ่งในขั้นต้น กพท. ได้นัด 3 สายการบินที่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศเข้ามารับทราบขั้นตอนการตรวจสอบ คือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 (ผู้จัดการ Online)

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยนายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมรับมอบใบอนุญาตผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือ AOC ฉบับใหม่จาก กพท. หลังผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและประเมินผลเป็นสายการบินแรกของไทย (PPTV)

รวบรวมและเรียบเรียงโดย

สถาวร เลิศสุวรรณุกล (หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน)

Share:

Leave a reply