#ChangeEduTH

3136
0
Share:

โดยปกติแล้วองค์กรต่างๆมักจะแสดงวิสัยทัศน์เป็นข้อความสั้นๆที่กระชับได้ใจความเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางขององค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆสามารถทำงานได้อย่างมีเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าองค์กรกำลังจะมุ่งไปทางไหน หรือมีวัตถุประสงค์อะไร

ในยุคแห่งการตลาดแบบดิจิตอลในปัจจุบัน เป็นโลกที่ข้อมูลมีมากเกินกว่าที่ผู้บริโภคจะสามารถรับรู้ได้ครบ ประกอบกับด้วยพฤติกรรมการสื่อสาร และการประมวลผลของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป องค์กรต้องหาสิ่งที่เป็น “Thumb-stopper” ที่จะทำให้คนหยุดเพื่ออ่านข้อความที่เราต้องการสื่อสาร

การใช้ hashtag เป็นอีกวิธีการที่กำลังได้ความนิยมเป็นอย่างมาก ไม่ใช่เฉพาะใน instagram หรือ twitter เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น  Pinterest, Google Plus และ Facebook ซึ่งการทำ hashtag นั้นต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะทำให้ content หรือเนื้อเรื่องที่องค์กรต้องการสื่อสารนั้น สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น และสามารถที่จะขยายขนาดของแบรนด์และเป้าหมายการตลาดขององค์กรอย่างชัดเจนมากขึ้น

Hashtag คือ คำหรือกลุ่มคำที่อยู่หลังเครื่องหมาย # เช่น

#การบินDPU      #ใครๆก็เรียนได้     #ChangeEduTH

ซึ่งในทางการตลาดนั้น hashtag ถูกใช้เพื่อสร้างอัตราการ engage กับแบรนด์คือแคมเปญทางการตลาด โดย hashtag นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยที่คนยังเล่นโปรแกรม IRC chat กันอยู่ แล้วก็มาเป็นที่นิยมมากบน twitter และในสื่อโซเชียลต่างๆในปัจจุบัน

กลยุทธ์หลักในการทำ Hashtag Marketing

  1. ใช้ชื่อ Brand หรือชื่อ Campaign โดยสามารถสร้าง hashtag ชื่อองค์กรหรือชื่อของ campaign ได้เลย เช่น #ThaiSmile #NokAir #CADT #DPU #WeAreFamily หรือใช้คำนิยาม (tagline) ขององค์กรก็ได้ เช่น #NewBusinessDNA โดย keyword ที่สำคัญคือ ใช้อะไรก็ได้ที่ทำให้คนที่เห็นเอาไปใช้ต่อ หรือแชร์ต่อ นั่นเอง

Tips: Brand และ Campaign hashtag ควรจะโดดเด่น ไม่ซ้ำใคร และสั้น สะกดง่าย จำง่าย เช่น #CADT น่าจะจำง่ายกว่า #CollegeOfAviationDevelopmentAndTraining หรืออาจใช้ hashtag เป็นข้อแม้ในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยก็ได้ เช่น ต้องใส่ #การบินDPU ก่อนจะเล่นเกมชิงรางวัลบน Instagram dpu.cadt เป็นต้น

ตัวอย่าง #CADT เมื่อค้นหาใน Instagram

ตัวอย่าง #CADT เมื่อค้นหาใน Instagram

2. ใช้ hashtag ที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนั้น (Trending Hashtag) เพื่อเป็นการโหนกระแสนั่นเอง โดยต้องเลือก hashtag ที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือสินค้าของเราเองด้วย อย่างตอนนี้ #ChangeEduTH กำลังมาแรงใน Twitter และ Facebook คนที่เป็นนักศึกษา นักเรียน ครู อาจารย์ หรือผู้ปกครอง ก็สามารถใส่ #ChangeEduTH หลังข้อความของตนเองได้

Tips: Trending Hashtag จะมาเร็ว ไปเร็ว ดังนั้นเราต้องตามกระแสให้ทัน สามารถหาข้อมูล hashtag ที่กำลังเป็นที่นิยมได้จากหน้าของ twitter หรือจาก Hashtags.org และ Trendsmap แต่ควรระมัดระวังด้วยว่าอย่าใส่ hashtag มากเกิน และข้อความที่ใช้กับ hashtag ควรจะเกี่ยวข้องกันด้วย

ตัวอย่าง #ChangeEduTH เมื่อค้นหาใน Twitter

 ตัวอย่าง #ChangeEduTH เมื่อค้นหาใน Twitter

                                                    ตัวอย่าง Trendsmap

 

ตัวอย่างจาก Hashtags.org

                                             ตัวอย่างจาก Hashtags.org

3. Content Hashtag คือ hashtag ที่ไม่ใช่ชื่อองค์กร ไม่ใช่ชื่อแบรนด์ ไม่ใช่ชื่อ campaign และไม่ใช่คำที่กำลังเป็นที่นิยน แต่เป็น hashtag ที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับเนื้อเรื่องหรือข้อความที่เราสื่อสาร หน้าที่ของ Content Hashtag คือเป็นการจัดหมวดหมู่ หรือสร้างชื่อเรื่องของเนื้อหานั่นเอง เช่น #socialmedia #การบิน #ข่าววันนี้

Tips: ถ้าใช้ Content Hashtag อย่างเหมาะสม จะเป็นการทำ SEO (Search Engine Optimization) ไปในตัว

การใช้ hashtag จะมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จนั้น ขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยสำคัญ คือ

  1. Brand และตัว Campaign เองต้องมีความชัดเจน มีเป้าหมายที่เด่นชัด เพื่อที่จะได้กำหนด hashtag ได้ชัดเจน เช่น #การบินDPU #ใครๆก็เรียนได้ #ChangeEduTH
  2. ต้องมีความทันสมัย ต้องตามเทรนด์ให้ทัน เช่น #Logan #จางยงจุน #SchoolRapper
  3. ต้องมีเนื้อเรื่อง มีมีเรื่องราว เพราะ #content และ #storytelling เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการทำให้การตลาดปัจจุบันประสบความสำเร็จ

ดังนั้นการใช้ hashtag อย่างถูกวิธีนอกจากจะเป็นการสร้างจุดสนใจให้คนอ่านหยุดอ่านข้อมูลที่เราต้องการสื่อ (Thumb-stopper) แล้ว hashtag ยังช่วยสร้าง engagement ระหว่างองค์กรกับลูกค้า และยังทำให้พนักงานและบุคลากรในองค์กรเดินไปสู่เป้าหมายในทิศทางเดียวกัน อาจจะสรุปได้ว่า hashtag เป็นเหมือนคำบรรยายวิสัยทัศน์ฉบับ Social Media ที่สั้นกระชับ และเทียบได้กับคำมั่นสัญญาหรือพันธกิจที่องค์กรต้องการสื่อให้ทั้งคนภายในและภายนอกองค์กรถึงสิ่งที่ต้องการจะเป็น หรือจะทำ นอกจากนี้เมื่อโลกเปลี่ยน พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยน วิธีการสื่อสารขององค์กร Brand หรือตัวสินค้าก็ต้องเปลี่ยนตาม การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมจะทำให้องค์กรสามารถเดินต่อไปได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สถาวร เลิศสุวรรณกุล
หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT)
Ref: blog.wishpond.com, dreamgrow.com, adweek.com

 

Share:

Leave a reply