ความรู้การบิน: ตอน แรงทั้ง 4

Share:

เคยสงสัยไหมครับว่า เครื่องบินเคลื่อนที่ในอากาศได้อย่างไร?

การที่เครื่องบินจะเคลื่อนที่ในอากาศได้นั้น ประกอบด้วยหลายปัจจัย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ แรงทั้ง 4 ได้แก้

1. แรงขับ หรือ Thrust คือแรงที่เกิดจากเครื่องยนต์ของเครื่องบิน ทำให้เครื่องบินเคลื่อนที่ไปด้านหน้า

2. แรงฉุด หรือ Drag คือแรงในทิศตรงข้ามกับแรงขับ เกิดจากการเสียดสีของเครื่องบินกับอากาศ

3. แรงยก หรือ Lift คือแรงที่ทำให้เครื่องบินยกตัวขึ้น เกิดจากปฏิกริยาของความแตกต่างของความดันอากาศด้านบนและด้านล่างของปีก

4. แรงดึงดูด หรือ Gravity คือแรงดึงดูดของโลก

Share:

Leave a reply