จะบินช่วง COVID-19 สายการบินต้องปฏิบัติอย่างไร

Share:

หลังจากที่สายการบินของไทย (ส่วนใหญ่) หยุดบินกันไปพักใหญ่ ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. / CAAT) ได้มีการจัดประชุมร่วมกับสายการบินต่างๆ เพื่อหารือมาตรการการควบคุมโรค ก่อนกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ วันที่ 1 พ.ค. 2563 (ที่มา)

เราจะเห็นได้ว่ายอดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้ (24 เม.ย.) มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง 15 คน (ที่มา) ถึงแม้ว่าภาพรวมจะดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อลดลง แต่เราก็ต้อง

“ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก”

เหมือนที่ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน (โฆษก ศบค.) คอยเตือนสติพวกเราอยู่เสมอๆ

ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุข

โดยกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการให้บริการผู้โดยสาร สรุปได้ดังนี้

 • การจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสาร ต้องเป็นการนั่งเว้นที่นั่ง
 • ต้องมีการรักษาระยะห่างระหว่างผู้โดยสาร (Social Distancing) ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ Check-in การ Boarding ผู้โดยสาร (การขึ้น-ลง เครื่อง)
 • งดการให้บริการอาหาร และเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
 • สำหรับเที่ยวบินที่มี Flight time (ระยะเวลาทำการบิน) เกิน 90 นาที สายการบินต้องสำรองที่นั่งแถวหลังไว้ สำหรับกรณีที่ต้องแยกผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยระหว่างบิน
 • ลูกเรือต้องใส่หน้าการอนามัย ถุงมือ และ Face shield
 • ผู้โดยสารต้องใส่หน้ากากอนามัย และใส่ตลอดการเดินทาง
 • ห้ามการนำอาหารของตนเองขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง

ข้อสงสัยส่วนตัวที่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่ม คือ

 1. ถ้าต้องนั่งที่เว้นที่ แสดงว่าในเที่ยวบินจะบรรทุกผู้โดยสารได้น้อยลงจากเดิม จะส่งผลให้ราคาค่าโดยสารสูงขึ้นหรือไม่
 2. จะเปิดเส้นทางบินไหนบ้าง ช่วงแรกน่าจะยังเปิดไม่ครบ
 3. Face shield จะส่งผลต่อความปลอดภัยในการให้บริการบนเครื่องบินหรือเปล่า โดยเฉพาะเมื่อเกินเหตุฉุกเฉิน
 4. ขั้นตอนการปฏิบัติ ในกรณีพบผู้โดยสารที่มีอาการน่าสงสัยขณะเดินทาง มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร
 5. ถ้าผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น ถอดหน้ากากระหว่างการบิน มีรายละเอียดขั้นตอนอย่างไร

น่าจะเป็นกรณีศึกษาใหม่ สำหรับสอนนักศึกษาได้ดีทีเดียว

ติดตามประกาศการเดินทางทางอากาศที่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่ www.caat.or.th/corona

สถาวร เลิศสุวรรณกุล
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

Share:

Leave a reply