สื่อกลางในการส่งข้อมูล

Share:

มาตรฐานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Networking Protocols)

ไว-ไฟ (Wi-Fi)

ย่อมาจากคำว่า Wireless Fidelity คือมาตรฐานที่รับรองว่าอุปกรณ์ไวร์เลส (Wireless LAN) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมที่ช่วยให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุ

ประโยชน์ของ Wi-Fi มีอะไรบ้าง

  1. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบเครือข่าย
  2. มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน
  3. ใช้มาตรฐาน IEEE 802 เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

Wi-Fi 5G

ข้อดี 5 GHz ได้ความเร็วสูงขึ้นไม่รบกวนผู้ใช้ไกลกัน

ข้อเสีย 5 GHz ระยะทางสั้นลง เพราะคลื่นความถี่สูงระยะทางจะไกล้กว่ากว่าความถี่ต่ำ

การนำไปใช้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหมาะกับ ดูหนังที่มีความระเอียดสูง เล่นเกมออนไล์ รวมถึงการเทรดหุ้น

ปัญหาที่พบบ่อย ปล่อยสัญญาณได้อ่อน

Wi-Fi 2.4 G

ข้อดี 2.4 GHz คลื่นสัญญาณไปได้ไกล

ข้อเสีย 2.4 GHz มีข้อจำกัดเรื่องช่องสัญญาณ เเละสัญญาณชนกัน

การนำไปใช้ ควรใช้เล่นโซเชียลมิเดียต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ปริมาณเน็ตมาก เช่น facebook instragram หรือเว็บไซต์ต่าง

ปัญหาที่พบบ่อย สัญญาณรบกวนเยอะ

Mesh Wi-Fi คืออะไร >>> CLICK

1 2 3 4 5
Share:

Leave a reply