สื่อกลางในการส่งข้อมูล

Share:

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการเลือกตัวกลาง

  • อัตราเร็วในการส่งผ่านข้อมูล (Transmission Rate)
  • ระยะทาง ระหว่างอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
  • ค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าใช้จ่ายประจำ และค่าบำรุงรักษา
  • ความสะดวกในการติดตั้ง บางพื้นที่อาจเหมาะกับการเดินสาย หรือบางพื้นที่อาจจะเหมาะกับสื่อแบบไร้สาย
  • ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม
  • วิธีที่ใช้ในการสื่อสาร
1 2 3 4 5
Share:

Leave a reply