Hospitel คืออะไร

Share:

ไม่ได้สะกดผิดนะครับ คำว่า Hospitel นี้เป็นคำใหม่ที่เกิดขึ้นมาในช่วง COVID-19 น่าจะใช้กันเฉพาะในประเทศไทยเพราะลอง search หาใน Google แล้วไม่เจอ มาดูกันว่าธุรกิจโรงแรมมีส่วนช่วยประเทศอย่างไรในช่วงภาวะการระบาดของ COVID-19 นี้

ความหมาย

คำว่า Hospitel มาจากการผสมกันระหว่างคำว่า Hospital กับ Hotel ชื่อภาษาไทยอย่างเป็นทางการคือ

หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19

Hospitel คือ โรงแรมที่ใช้เป็นสถานพยาบาลชั่วคราว ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการ หรือรักษาในโรงพยาบาลหลัก 3-5 วันแล้วอาการดี โดยมีการตรวจและบันทึกอาการผู้ป่วยทุกวันผ่านเทเลเมดิซีน (Tele-medicine) หรือ ไลน์กลุ่ม หากอาการเปลี่ยนแปลงจะย้ายกลับโรงพยาบาลหลักทันที โดยผู้ป่วยต้องยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารและดูแลตัวเองได้

ความจำเป็น

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า

การดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ยืนยันว่าทุกรายต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เพราะมีประสิทธิภาพในการรักษาและการควบคุมโรค แม้ขณะนี้ทั่วประเทศจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 1 พันรายต่อวัน แต่คิดว่ายังเพียงพอ จึงยังคงแนวทางนี้ โดยกรรมการวิชาการจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะ

การขอขึ้นทะเบียนเป็น Hospitel

ในการขึ้นทะเบียน Hospitel กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะตรวจประเมินมาตรฐาน ทั้งด้านโครงสร้าง สิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ น้ำเสีย ไม่มีผลกระทบต่อชุมชน มีการจัดบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน โดยมีแพทย์ประจำ 1 คน พยาบาล 1 คนต่อ 20 เตียง เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิทัล เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด และเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (เอกสารแนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 กรมการแพทย์)

การเข้าใช้บริการ

ผู้ป่วยไม่สามารถแจ้งความประสงค์ขอเข้าพักกับทางโรงแรมได้โดยตรง ต้องให้โรงพยาบาลเป็นผู้วินิจฉัยอาการ

ค่าใช้จ่าย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ชี้แจงว่า หากประชาชนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติด COVID-19 ในโรงพยาบาลสนามหรือ Hospitel จะยังได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป

สรุปคือ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสามารถใช้ประกันสุขภาพส่วนบุคคล และกองทุนสุขภาพตามสิทธิต่างๆ

การคัดเลือกผู้ป่วย

 1. ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 วัน (เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์) และมีภาพถ่ายรังสีปอดคงที่
 2. ยินดีให้ความร่วมมือ สามารถสื่อสารได้รู้เรื่อง ดูแลตนเองได้ดี ไม่ก้าวร้าว และไม่มีความเสี่ยงทางจิตเวช
 3. ไม่มีไข้ กรณีมีโรคประจำตัวต้องควบคุมโรคได้ดี มีเพียงยารับประทาน
 4. ต้องจัดยามาพร้อมสำหรับให้ผู้ป่วยรับประทานด้วยตนเองจนครบตามแผนการรักษาของแพทย์
 5. ทางโรงพยาบาลต้นทางยินดีรับผู้ป่วยกลับเข้ารักษาในโรงพยาบาลต้นทาง หากผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลง

ความแตกต่างระหว่าง Hospitel กับ โรงพยาบาลสนาม

รายชื่อ และ ข้อมูลการติดต่อของโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมินทั้งหมด

โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine โดยกระทรวงสาธารณสุข และ กระทรวงกลาโหม CLICK

เช่น

 1. Grand Richmond Hotel
 2. Anantara Siam Bangkok Hotel
 3. Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel
 4. Lancaster Bangkok
 5. Bella Villa Prima Hotel Pattaya
 6. Angsana Laguna Phuket
 7. BP Chiang Mai Hotel
 8. Kirilanta Wellness
 9. Sea Seeker Krabi Resort
 10. Sheraton Samui Resort

ประสบการณ์การเข้าพัก

การพักอาศัยนั้นผู้ป่วยต้องอยู่ในห้องพักของโรงแรม ซึ่งอาจจะต้องแชร์ห้องร่วมกับผู้ป่วยคนอื่นอีก 1 คน จากบทสัมภาษณ์ของผู้ที่เคยเข้าพักระบุว่า

หลังจากย้ายเข้ามายัง Hospitel ที่โรงพยาบาลจัดไว้ให้ ย่านบางบอน พบว่าสะดวกสบายกว่าอยู่โรงพยาบาลมาก ที่นอนก็นุ่มกว่า แต่การกักตัวมันก็อึดอัด ต้องอยู่แต่ในห้องกับใครที่ไม่รู้จักมาก่อน โชคดีที่เจอคนที่นิสัยดี ต่างคนต่างก็ไม่รบกวนกัน

คำถามที่พบบ่อย

 1. ต้องอยู่ใน Hospitel กี่วัน
  ตอบ ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาจนครบกำหนดการรักษา โดยประมาณ 14 วัน นับจากวันที่เริ่มป่วย
 2. ญาติมาเยี่ยม หรือนำอาหารและเครื่องใช้มาฝากผู้ป่วยได้หรือไม่
  ตอบ ไม่ควรมาเยี่ยมในระยะของการรักษา กรณีจำเป็นสามารถฝากให้ได้
 3. โทรศัพท์คุยกับผู้ป่วยได้หรือไม่
  ตอบ ได้
 4. ผู้ป่วยต้องเสียค่าบริการหรือไม่
  ตอบ การให้บริการดูแลรักษา ไม่มีค่าใช้จ่าย

สุดท่ายอย่างลืม

ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด คือ ใส่หน้ากาก ล้างมือ และเว้นระยะห่าง

ที่มา
สำนักสารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิท-19 กระทรวงสาธารณสุข
แนวทางการจัดเตรียมหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 กรมการแพทย์
กรุงเทพธุรกิจ
sanook.com
Kapook.com
The Standard

Share:

Leave a reply