เปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน

Share:

ล่าสุดนักพัฒนาได้ทำการวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลายเป็นประกอบของน้ำมันเชื้อเพลิง JET A-1 สำหรับเครื่องบิน

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 64 Facebook Today I Read ได้โพสคลิปวีดีโอสั้นๆ เนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้ คลิปมีความยาวประมาณ 3 นาที โดยมีเนื้อหาสรุปว่า

ด้วยเวลาเพียง 1 ชั่วโมง นวัตกรรมนี้สามารถเปลี่ยนขยะพลาสติกกว่า 90% ให้กลายเป็นประกอบของน้ำมัน JET A-1 และผลิตภัณฑ์ Hydrocarbon ที่มีประโยชน์อย่างอื่นได้

เป็นที่รู้กันอย่างดีว่า ในปัจจุบันมนุษย์เราสร้าง ผลิต ใช้ และทิ้ง ขยะพลาสติกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดมลพิษต่อมหาสมุทร และสภาพแวดล้อมอย่างรุนแรง และระหว่างกระบวนการการย่อยสลายอย่างช้ามากๆ นั้น ก็จะเกิด Microplastic ขึ้นมา สัตว์น้ำก็จะรับ Microplastic เหล่านี้เข้าไปในร่างกาย และเมื่อเราบริโภคเข้าไปก็จะส่งผลเสียกับร่างกายของพวกเราเอง ซึ่ง Microplastic นี้เคยถูกตรวจพบทั้งในน้ำทะเล สัตว์น้ำ ร่างกายมนุษย์ และในรกของทารก

ในการ Recycle โดยปกตินั้นมักจะใช้วิธีการใช้ความร้อนเพื่อละลายขยะพลาสติก และนำไปขึ้นรูปใหม่ในรูปแบบต่างๆ แต่กระบวนการนี้ทำให้มูลค่า และคุณภาพของ Recycled Plastic ที่ได้มาต่ำลง

การใช้กระบวนการทางเคมีในการ Recycle ขยะพลาสติก ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพให้กับ Recycled Plastic ได้ แต่ต้องใช้พลังงานสูง และเวลาที่นานกว่าวิธีแรก

สำหรับนวัตกรรมใหม่นี้ นักวิจัยได้พัฒนากระบวนการในการเร่งปฏิกริยาทางเคมี (Catalytic Process) ในการเปลี่ยน Polyethylene (PE) ในขยะพลาสติก ซึ่งเป็นเม็ดพลาสติกที่นิยมมาที่สุดในการผลิตภาชนะ และผลิดภัณฑ์พลาสติก เช่น ถุงพลาสติก ขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น ให้กลายเป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน และน้ำมันหล่อลื่นที่มีมูลค่าสูงได้

ในตอนท้ายคลิปนี้ได้สรุปว่า นวัตกรรมนี้สามารถ Recycle ขยะพลาสติกได้ด้วยการใช้อุณหภูมิ และพลังงานที่ต่ำกว่า ใช้เวลาน้อยกว่า และสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าวิธีอื่นๆ และในอนาคตอันใกล้นี้จะสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมได้

อ้างอิง
Ref 1
Ref 2

Share:

Leave a reply