ประวัติศาสตร์การบินของไทย และบุคคลสำคัญ

Share:


บุคคลสำคัญด้านการบินของไทย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
พลเอกสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ
เจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

บุพการีของกองทัพอากาศ

ผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรกกองทัพอากาศ 

นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์

วันสำคัญด้านการบินของไทย

13 มกราคม วันการบินแห่งชาติ
27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
9 เมษายน วันกองทัพอากาศ
7 ธันวาคม วันการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Day)

1 2
Share:

Leave a reply