iPack แพคเกจการบริการจาก ICAO สำหรับประเทศที่ต้องการหาแนวทางการเดินทางทางอากาศช่วงฟื้นฟูจาก COVID-19

Share:

เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือประเทศที่กำลังพยายามที่จะหาแนวทางการเดินทางที่ปลอดภัยของประชาชนในช่วงการฟื้นฟูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ทำการเปิดตัวแพคเกจการบริกากใหม่ Implementation Package (iPack) ในการสร้างแนวทางการเดินทางที่ปลอดภัยของประชาชน (Public Health Corridor, PHC)

iPack นี้เป็นแพ็คเกจเพื่ออำนวยความสะดวก และแนะนำแนวทางการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานการบินพลเรือน หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลการปฏิบัติงานของสนามบิน และผู้ดำเนินการอากาศยาน ในการดำเนินการตามแนวทางด้านสาธารณสุขของ Council Aviation Recovery Task Force (CART) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ ICAO

โดย iPack นี้จะประกอบด้วยเอกสาร เครื่องมือ และหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการฟื้นฟูการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำงานจากระยะไกลร่วมกับหน่วยงานการบินพลเรือนที่ใช้แพคเกจในการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ iPack

เป้าหมายของ iPack คือ ฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศผ่านการดำเนินการทางเดินด้านสาธารณสุขโดยสนับสนุนหน่วยงานการบินพลเรือน (CAA) ในการแบ่งปันข้อมูล ใช้มาตรการด้านสาธารณสุขที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน และการสรุปข้อตกลงทวิภาคีหรือพหุภาคี

หลังจากใช้งาน iPack นี้สำเร็จแล้ว หน่วยงานของรัฐจะมีความพร้อมที่จะ:

  1. ประเมินสถานะของการดำเนินการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสาธารณสุขของ COVID-19 ในรัฐของตน ดำเนินการวิเคราะห์ช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือสิ่งที่อาจจะไม่เป็นไปตาม ICAO SARP หรือคำแนะนำของ Council Aviation Recovery Task Force (CART) หรือข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการป้องกันและการบริหารงานสาธารณสุขในการบินพลเรือน (CAPSCA) หรือเอกสารแนวทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการพิจามารณากำหนดแผนปฏิบัติการสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม
  2. พัฒนากรอบการประเมินความเสี่ยงด้านการบินจาก COVID-19 ตามหลักการอธิปไตยที่บูรณาการเข้ากับกรอบการทำงานระดับชาติของประเทศ
  3. ใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อกำหนดความเสี่ยงในการขนส่งผู้โดยสารที่อาจติดเชื้อ หรือนำเข้า/เคลื่อนย้ายไวรัสระหว่างรัฐ
  4. ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยการใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงแบบหลายชั้นที่มีพื้นฐานจากหลักฐานและประสิทธิภาพ
  5. แบ่งปันมาตรการบรรเทาความเสี่ยงด้านสาธารณสุข และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดกับรัฐอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปรองดองกัน และ
  6. มีส่วนร่วมในการอภิปรายระดับทวิภาคีหรือพหุภาคีกับรัฐอื่น ๆ เพื่อสร้างทางเดินด้านสาธารณสุขระหว่างรัฐต่าง ๆ

ดร.ฟาง หลิว เลขาธิการ ICAO อธิบายว่า โครงการริเริ่มนี้เป็นผลจากการติดตามและประสานงานของประเทศสมาชิกผ่านแพลตฟอร์มความร่วมมือด้าน COVID-19 ซึ่งโครงการนี้ช่วยให้มีการเข้าถึงหลักสูตรการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการที่ปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด และสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนของประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

ด้วยการดำเนินการผ่านสำนักความร่วมมือทางเทคนิค (Technical Cooperation Bureau) และได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และองค์กรหลายแห่ง COVID-19 iPack ของ ICAO ได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลด้านการระบาดใหญ่ในช่วงที่หลายประเทศกำลังพยายามกู้คืนสถานะการขนส่งทางอากาศของประเทศตน เช่น การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการบิน และการกลับมาให้บริการด้านการบิน

หน่วยงานระดับชาติที่ใช้ประโยชน์จาก PHC iPack ใหม่ จะสามารถเข้าถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดของ PHC ที่ประเทศต่าง ๆ ได้มีการยอมรับ รวมถึงการออกแบบและดำเนินการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพตามคำแนะนำล่าสุดที่ออกโดย ICAO CART และ ข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการป้องกันและการบริหารงานสาธารณสุขในการบินพลเรือน (CAPSCA)

ที่มา

ICAO. (2021). Retrieved from ICAO: https://www.icao.int/secretariat/TechnicalCooperation/Pages/establishing-a-public-health-corridor.aspx

Uniting Aviation. (2021, July). Retrieved from Uniting Aviation: https://unitingaviation.com/news/safety/the-new-resource-package-for-countries-that-are-establishing-covid-19-travel-corridors/?utm_source=International+Civil+Aviation+Organization&utm_campaign=a8f1960b48-Newsletter+-+UnitingAviation&utm_medium=email&utm_

Share:

Leave a reply