ภาพยนตร์เกาหลีเรื่องใหม่ที่ทางเพจ Just ดู IT บอกว่า

เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่รวมนักแสดงแถวหน้าไว้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น ซงคังโฮ (Parasite), อีบยองฮอน (RED 2), จอนโดยอน (Secret Sunshine), คิมนัมกิล (The Closet), อิมชีวาน (Strangers From Hell), คิมโซจิน (The King) และ พัคแฮจุน (The World of the Married)การันตีความยอดเยี่ยมด้วยการได้รับเชิญให้เข้าร่วม เทศกาลหนังเมืองคานส์ (Cannes Film Festival) ครั้งที่ 74

Emergency Declaration เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการเกิดเหตุฉุกเฉินของเที่ยวบิน ที่นักบินต้องตัดสินใจในการนำเครื่องลงให้ปลอดภัยจากตัว Trailer ของภาพยนตร์ จะเห็นว่ามีประโยคภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านการบิน ไว้ว่า

In the event that an aircraft in flight is no longer able to continue its operations, the pilot must make a declaration to alert the communications authorities of the aircraft’s urgent situation. An aircraft that has made this declaration is given priority to land before all other aircraft. In aviation, this declaration is like a declaration of martial law.

ซึ่งก็คือ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมการบินได้ นักบินจะต้องทำการประกาศเพื่อแจ้งเตือนเรื่องเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อทีมจราจรทางอากาศ เพื่อขออนุญาตทำการลงจอดฉุกเฉินนั่นเอง

อาจารย์ปวินท์ สว่างอารมย์ (อ.SQ) อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน อดีดผู้จัดการฯควบคุมจราจรทางอากาศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องการขอ Priority ไว้ว่า

การประกาศขอ Priority ในการลงจอดกรณีฉุกเฉิน

การประกาศขอ Priority ในการลงจอดกรณีฉุกเฉินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นั้นมี 2 รูปแบบ ดังนี้

1: Distress phase คือ ขั้นตอนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขนาดไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ เช่น เครื่องบินเกิดไฟใหม้ ชิ้นส่วนที่สำคัญเสียหาย หรือกรณีเครื่องยนต์ดับทั้งหมด เช่น กรณีของ Captain Sully ที่นกชนเครื่องยนต์ (A320) ต้องนำเครื่องลงอย่างเร่งด่วน แต่ไปไม่ถึงสนามบินต้องลงที่แม่น้ำแทน ซึ่งการต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนอย่างนี้ นักบินต้องประกาศคำว่า Mayday Mayday Mayday ซึ่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC) ต้องให้ priority เป็นอันดับแรก ต้องเคลียร์เครื่องบินที่เกี่ยวข้องออกให้หมดครับ 

2 .Urgent phase: เช่น เครื่องบินถูกจี้ (Hijack) หรือ มีผู้ป่วย เป็นต้น นักบินต้องประกาศ คำว่า Pan Pan Pan ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ Priority เหมือนกัน

What if?

แล้วถ้ามี 2 เครื่องขอลงฉุกเฉินพร้อมกัน ลำแรกเกิดเหตุเครื่องยนต์ดับทุกเครื่อง กับอีกเครื่องเกิดการจี้เครื่องบิน คำถามมีอยู่ว่าเครื่องไหนจะได้ลงจอดกรณีฉุกเฉินก่อน?

คำตอบก็คือ เครื่องที่มีปัญหาเครื่องยนต์ดับหมด หรืออยู่ในรูปแบบ Distress phase นั่นเอง

เอาเป็นว่านี่คือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่มีกำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง แต่สำหรับผู้โดยสารแล้วในเวลานั้นคงขวัญเสีย กลัว ตื่นตระหนก และเครียดมากอย่างแน่นอน แต่ด้วยเป้าหมายหลักของหน้าที่ของนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ไม่ใช่การบริการ แต่เป็น ความปลอดภัยของผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคน ลูกเรือย่อมต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และต้องทำหน้าที่ตามทีได้รับการฝึกมาอย่างหนัก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

การปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ

ในรายวิชาการบริการบนเครื่องบิน และวิชาการอพยพจากเครื่องบินในกรณีฉุกเฉิน มีหัวข้อการการปฏิบัติของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบนี้ ซึ่งสอนโดย อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส (อาจารย์ปั๊ป) อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน อดีตลูกเรือสายการบิน ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการปฏิบัติงานในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้

การลงจอดฉุกเฉินมีรูปแบบอะไรบ้างครับอาจารย์

โดยปกติจะแยกการลงจอดฉุกเฉินได้เป็น 2 แบบคือลงบนพื้นดิน (Ground Emergency Landing) กับการลงจอดบนพื้นน้ำ (ทะเล) ที่เรียกเป็นศัพท์เฉพาะว่า Ditching ค่ะ

ขั้นตอนการปฏิบัติของทั้งสองกรณีเหมือนกันไหมครับ

การลงจอดทั้งสองแบบมีวิธีการเตรียมผู้โดยสารต่างกัน และขึ้นอยู่กับเวลาที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งกัปตันจะบอกก่อน Declare Emergency ว่าจากระดับความสูงที่อยู่ ณ ขณะนั้นจนถึงพื้น มีเวลาเหลืออยู่เท่าไหร่ค่ะ

แล้วลูกเรือต้องทำอะไรบ้างครับ

ในภาวะฉุกเฉินต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้โดยสาร  หลักๆที่ต้องเตรียมผู้โดยสารคือการสอนท่ารับแรงกระแทก หรือท่า Brace for Impact รวมถึงการสอนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ ณ ประตูทางออกให้เปิดประตู (ในกรณีพนักงานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้) หากเป็นการลงจอดบนผิวน้ำก็ต้องสอนผู้โดยสารใส่เสื้อชูชีพ (Life Vest)  รวมทั้งการแนะนำในการอพยพออกนอกตัวเครื่องบินให้เร็วที่สุด และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับสไลด์หรือราฟท์ หรือการกระทำที่จะขัดขวางผู้โดยสารคนอื่นๆในการอพยพ

การทำงานในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่เครียด และมีความวุ่นวาย แถมเวลาจำกัด น่าจะยากมาก ไม่ทราบว่าลูกเรือมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับ

เมื่อลงจอดฉุกเฉินแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอพยพผู้โดยสารนั้นมีรายละเอียดเยอะมาก แต่ขอให้มั่นใจได้ว่าลูกเรือฝึกกันอย่างหนัก และมีการทบทวนขั้นตอนกันอย่างสม่ำเสมอ ทั้งรายปี รายสุ่ม รายก่อนบิน ละเอียดมากจริงๆ เพื่อให้มีสติมากที่สุดเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น ก่อนเปิดประตูจะต้องพิจาณาอะไรบ้าง เปิดประตูแล้วสไลด์ไม่กางทำอย่างไร สั่งผู้โดยสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ หรือต้องเอาอุปกรณ์ฉุกเฉินอะไรติดตัวไปบ้างขณะอพยพออกจากเครื่องบิน เป็นต้นค่ะ

คำศัพท์น่ารู้ (คลิกที่คำศัพท์เพื่อฟังการออกเสียง)

Declaration (n.) – ประกาศ แถลงการณ์ (syn. announcement, statement, proclamation)
Distress (n.) – ความทุกข์ ความลำบาก (syn. suffering, pain, agony, torment, torture, grief) 
Urgent (adj.) – ด่วน ฉุกเฉิน (syn. desperate, critical, crucial, intense)
Priority (n.) – สิทธิที่จะได้ก่อน ความสำคัญอันดับแรก (syn. first concern, most important consideration, primary issue) 
Hijack (n.) – การจี้เครื่องบิน การปล้นกลางทาง (syn. seize, take over)
Ditching (n.) – การลงจอดบนผิวน้ำในกรณีฉุกเฉิน (แปลตามความหมายด้านการบิน)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน
โทร 02-588-6060 ต่อ 101
มือถือ 092-549-8992
Line: @cadt
สมัครเรียน: CLICK

ภาพจาก
https://hommesthailand.com/2021/06/emergency-declaration-cannes/

Share:

Leave a reply