Causative Verbs: The Devil Made Me Do It

Share:

เรียนภาษาอังกฤษจากชื่อภาพยนตร์วันนี้ เรามาดูเรื่อง The Conjuring: The Devil Made Me Do It ที่เพิ่งลงใน HBO GO กัน

แฟนหนังแนวสยองขวัญคงไม่มีใครไม่รู้จักเรื่อง The Conjuring ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูติ ผี ปิศาจหลายรูปแบบ ตั้งแต่ปิศาจผู้ต่อต้านพระเจ้า “วาลัค” ผีแม่ชีวิหารเซนต์คาร์ท่า ผีลาโยโรน่าที่ฆ่าลูกตัวเอง แม่มดผีเบทซีบา แล้วก็ตัวที่ดังที่สุด ตุ๊กตาผีสิงแอนนาเบล

Conjuring

คำว่า Conjuring (n.) มีความหมายว่า
– the performance of tricks that are seemingly magical, typically involving sleight of hand.
– entertainment in the form of magic tricks, especially ones that seem to make things appear or disappear
– การร่ายมนตร์, การปลุกผี, การเรียกผี

กลุ่มคำรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่

 • conjure (n.) – ร่ายเวทมนตร์
 • conjurer (n.) – ผู้ที่โน้มน้าวผู้อื่น, ผู้ที่ร่ายมนต์, หมอผี, นักมายากล,คนเล่นกล
 • conjure (v.) – อ้อนวอน,วิงวอน,ร่ายเวทมนตร์คาถา,เล่นกล, ปลุกผี, เรียกผี

The devil made me do it.

ในภาษาอังกฤษจะมีกริยาที่เรียกว่า Causative Verbs ที่ใช้แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเพราะอะไร เน้นนะครับ “ประธานไม่ได้ทำเอง” แต่ให้คนอื่นทำ มีทั้งแบบ อนุญาตให้ทำ บังคับให้ทำ มอบหมายให้ทำ สั่งให้ทำ และขอให้ทำ

สำหรับการสอบ TOEIC นั้น มักจะมีข้อสอบเกี่ยวกับ Casative Verbs เสมอ ซึ่งหลักการวิเคราะห์หาคำตอบก็ตามนี้

 1. ดูในประโยคก่อนว่า มี Casative Verbs หรือไม่
 2. ถ้ามีก็ตัด choice ที่มีกริยาเป็น -ing -s -es future ออกไปก่อนเลย
 3. เลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ

กริยาเหล่านี้ก็ได้แก่ let, make, have, get, help นั่นเอง ซึ่งแต่ละตัวก็มีความหมายต่างกัน ดังนี้

LET – อนุญาตให้ทำ

Let + someone + DO + something

 • He lets me do it by myself.
 • Mom didn’t let me play Apex last night.
 • George lets Mary read his email.
 • She let her daughter buy new toys yesterday. (let ในประโยคนี้ไม่ต้องเติม s เพราะเป็น past tense let / let / let)

NOTE:
1) DO ที่ว่าคือกริยา V1 คือรูป Infinitive เสมอ ไม่ต้องสนใจว่า someone จะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ นะครับ ห้ามเติม -s -es -ed -ing ใดๆทั้งสิ้น
2) อาจจะใช้คำว่า allow/permit แทนคำว่า let ก็ได้ ซึ่งจะมีความหมายที่เป็นทางการมากกว่า let และคำว่า allow/permit ต้องตามด้วย to + V1
เช่น My boss allows me to take a vacation next week.

MAKE – บังคับให้ทำ

Make + someone + DO (+ something)

 • The devil made me do it.
 • This shirt makes you look short. (เสื้อตัวนี้ทำให้คุณดูไม่สูง)

NOTE:
1) เหมือนการใช้ let นั่นคือ DO คือกริยา V1 Infinitive เสมอ ไม่ต้องสนใจว่า someone/something จะเป็นเอกพจน์ หรือพหูพจน์ นะครับ ห้ามเติม -s -es -ed -ing ใดๆทั้งสิ้น
2) สามารถใช้คำว่า force/require ต้องตามด้วย to + V1
เช่น My boss forced my colleagues to do it.

HAVE – มอบหมายให้ทำ

คำว่า Have ในที่นี้สามารถใช้ได้ใน 2 กรณี ได้แก่

Have + someone + DO (+ something)

 • Please have your secretary email me the information.

แบบที่ 2 หมายความว่า ให้คนอื่นทำบางอย่าง

Have + something + DONE

 • I am going to have my hair cut tomorrow. (จะไปตัดผม ไม่ได้ตัดเอง / คำว่า cut ในประโยคนี้เป็น V3 หรือ Past Participle)
  • I cut my hair. (ฉันตัดผมตัวเอง)
  • I have my hair cut. (ฉันไปตัดผม)
 • I just have my car washed. (เพิ่งเอารถไปล้าง ไม่ได้ล้างเอง)

GET – โน้มน้าวให้ทำบางอย่างให้ (ใช้ความพยายามในการขอให้ทำ)

Get + someone + TO DO (+ something)

 • Peter gets Autumn to teach him Chinese.

Get + something + DONE

 • You can get the monitor changed for free if you buy it online.

ถ้าสรุปตามโครงสร้าง ก็สามารถสรุปได้ ดังนี้

1. แบบ Active

LET+ SOMEONE + DO (+ SOMETHING)อนุญาตให้ทำ
MAKE+ SOMEONE + DO (+ SOMETHING)บังคับให้ทำ
HAVE+ SOMEONE + DO (+ SOMETHING)มอบหมายให้ทำ
GET+ SOMEONE + TO DO (+SOMETHING)โน้มน้าวให้ทำ

2. แบบ Passive 

HAVESOMETHING + DONE
GETSOMETHING + DONE

https://truemovie2u.com/

The Conjuring: The Devil Made Me Do It (ปิศาจบังคับให้ทำ)

“เรื่องราวอันน่าสลดใจในความหวาดกลัว, การฆาตกรรม และความชั่วร้าย(ปีศาจ)ที่พวกเขายังไม่เคยรู้จัก ที่จะสร้างประสบการณ์หวาดผวาให้กับ Ed และ Lorraine Warren ในการสืบสวนเรื่องราวเหนือธรรมชาติ. หนึ่งในกรณีการเจอผีที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดของครอบครัว Warren. เริ่มต้นจากการต่อสู้เพื่อวิญญาณของเด็กหนุ่มคนหนึ่ง หลังจากนั้นเรื่องราวก็ได้ดำเนินเหนือความคาดหมายพาพวกเขาไปเจอกับสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตการไล่ผี และนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมอ้างว่าโดนปีศาจครอบงำในฐานะผู้ปกป้อง!” – Major Cineplex

จะเห็นได้ว่าการฝึกภาษาอังกฤษ เริ่มจากความสงสัยในสิ่งที่สนใจก่อน เช่น จากชื่อภาพยนตร์นี่ก็ได้แล้ว หาจากสิ่งรอบตัวแล้วค่อยเพิ่มระดับไปเรื่อยๆ ใครอ่านแล้ว สามารถฝึกทำแบบฝึกหัดได้ที่
https://www.perfect-english-grammar.com/causatives-exercise-1.html

WRITTEN BY
สถาวร เลิศสุวรรณกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
MORE FROM ME >

Share: