45 ล้านวิว ภายใน 11 ชม. กับเพลง LISA – ‘LALISA’ สุดยอด

มาดูประโยคท่อน Rap กัน

You can not see me even though I show you all my ways.
From Thailand to Korea, and now here, went for the throat.

You can not see me.

ประโยคนี้แฟนๆมวยปล้ำคงเคยได้ยินมาจากการ Taunt (เยาะเย้ย) ของ John Cena ที่ทำกับคู่แข่งก่อนใช้ท่าไม้ตาย Attitude Adjustment (AA) ความหมายของประโยค You can’t see me. ก็ประมาณว่า “เทียบฉันไม่ติด” “คนละชั้น” “สู้ฉันไม่ได้หรอก”

You can not see me even though I show you all my ways.

ก็สามารถตีความได้ว่า “ไม่มีใครสู้ฉันได้ ถึงแม้ว่าฉันจะบอกวิธีทั้งหมดที่ฉันเคยใช้ให้รู้”

Went (go) for the throat

วลีนี้หมายถึง สู้ไม่ถอย ต่อสู้ทุกวิถีทาง ไม่ปราณี นั่นเอง

To engage in an aggressive attack against someone without holding back or showing any mercy; to attack the most vulnerable part of someone. The phrase is usually (though not always) understood as referring to a non-physical attack. Similar to the phrase “go for the jugular.

This is politics, and the candidates aren’t going to play nice during the debate. They’re going to go for the throat any chance they get.

If you tangle with him, don’t expect a fair fight—he’ll go for the throat.

https://idioms.thefreedictionary.com/go+for+the+throat

From Thailand to Korea, and now here, went for the throat.

ก็สามารถแปลความหมายได้ว่า “ฉันมาจากประเทศไทย มาที่เกาหลี ตอนนี้ฉันมาถึง ณ จุดนี้ได้ เพราะฉันสู้ไม่ถอย (สู้ทุกวิถีทาง สู้แหลก สู้ตาย)”

แปลอาจจะคลาดเคลื่อน แนะนำได้ครับ

Share: