วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐาน มีประสบการณ์และทัศนคติที่พร้อมสู่การปฏิบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

นอกจากจะมีห้องฝึกปฏิบัติการในการเรียนการสอนอย่างครบถ้วน และทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Airbus 300-600 สำหรับใช้เรียนวิชาการบริการบนเครื่องบิน Slide สำหรับฝึกอพยพในกรณีฉุกเฉินทั้งแบบบนบก และบนผิวน้ำ และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ล่าสุดวิทยาลัยยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ Flight Simulator สำหรับฝึกบินเครื่อง Boeing 737-800 และ Cessna 172 รวมถึงห้องฝึกปฏิบัติการ Aerodrome Control สำหรับฝึกการอำนวยการบิน

สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยที่มีความสนใจ นอกจากจะสำเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาบัตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแล้ว นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้รับประกาศนียบัตรเพิ่มเติม ดังนี้

CADT++

  1. คุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 จาก TPQI
  2. Aviation Law : Fundamentals จาก IATA Training
  3. Flight Simulator Certificates (เมื่อเรียนวิชาเลือก: Flight Simulator)

สนใจสมัครเรียน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Line: @cadt
E-mail: [email protected]
โทร: 02-588-6060 ต่อ 100 หรือ 092-549-8992

Share: