ทุนสร้างฝันเด็กการบิน 65

Share:

การบิน #CADT เปิดรับสมัคร #Dek65 แล้ววันนี้ หลักสูตร ป.ตรี รับสิทธิพิเศษรวม 65,000 บาท!! (ทุนการศึกษาสูงสุด 50,000 บาท พร้อม Ipad+Apple Pencil)*

พิเศษสุด สมัครเรียนในวัน Open House (25-27 พ.ย. นี้) ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพียง 1,000 บาท (จากปกติ 10,000 บาท) >>> สมัครเรียน Online >>> CLICK

ไม่ใช้คะแนนgatpat #ไม่ตัดสิทธิ์Tcas #ผ่อนชำระค่าเทอมได้ #กู้กยศได้

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  1. วุฒิ ม.6, ปวช., กศน., ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
  2. ไม่ต้องรอจบ ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอมขึ้นไปสมัครก่อนได้ (ค่อยยื่นวุฒิภายหลัง)

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:

ทุนการศึกษารวม 50,000 บาท*

ระยะเวลาการให้ทุน:

ตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

ค่าเทอมของแต่ละหลักสูตร*

*ค่าเทอมในตารางด้านบนไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนในรายวิชา Flight Simulator, นักบินส่วนบุคคล 1, นักบินส่วนบุคคล 2 และค่าทัศนศึกษาในรายวิชาการจัดการท่าอากาศยาน ซึ่งนักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเหล่านี้หรือไม่ก็ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

รับวุฒิ ม.6, ปวช., กศน., ปวส. หรือเทียบเท่า เลือกเรียนได้ทุกสาขา
ไม่ต้องรอจบ ม.6 ใช้เกรดเฉลี่ย 4 เทอมขึ้นไปสมัครก่อนได้ (ค่อยยื่นวุฒิภายหลัง)

สมัคร Online >> https://www.dpu.ac.th/admission65/w
ทุนอื่น ๆ >> https://www.dpu.ac.th/bachelor-foundations.html
โทร. 02-954-7300 ต่อ 111 , 082-442-7290
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox หรือ Line: @cadt
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Share: