การประกาศขอ Priority ในการลงจอดกรณีฉุกเฉิน

Share:

การประกาศขอ Priority ในการลงจอดกรณีฉุกเฉินตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) นั้นมี 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. Uncertainty phase
  2. Alert phase / Urgent phase
  3. Distress phase

Uncertainty Phase

คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยของเครื่องบิน บุคลากร หรือผู้โดยสาร

Alert Phase

สถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลให้เกิดความวิตกเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องบิน บุคลากร หรือผู้โดยสาร แต่ไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตของคนบนเครื่องในทันที (คือยังมีเวลารับมือสถานการณ์) เช่น เครื่องบินถูกจี้ (Hijack) หรือ มีผู้ป่วย เป็นต้น นักบินต้องประกาศ คำว่า Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ Priority เหมือนกัน

Distress Phase

คือ ขั้นตอนต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนขนาดไม่สามารถปฏิบัติการบินได้ นักบินต้องประกาศคำว่า Mayday 3 ครั้ง

คำว่า Mayday มาจากภาษาฝรั่งเศส m’aider แปลว่า “come help me” และที่ต้องพูด 3 ครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการฟังผิดที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาณถูกรบกวนขณะเกิดเหตุ

แล้วถ้ามี 2 เครื่องขอลงฉุกเฉินพร้อมกัน ลำแรกเกิดเหตุเครื่องยนต์ดับทุกเครื่อง กับอีกเครื่องเกิดการจี้เครื่องบิน คำถามมีอยู่ว่าเครื่องไหนจะได้ลงจอดกรณีฉุกเฉินก่อน?

คำตอบก็คือ เครื่องที่มีปัญหาเครื่องยนต์ดับหมด หรืออยู่ในรูปแบบ Distress phase นั่นเอง

สรุปว่าเหล่านี้คือขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่มีกำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง แต่สำหรับผู้โดยสารแล้วในเวลานั้นคงขวัญเสีย กลัว ตื่นตระหนก และเครียดมากอย่างแน่นอน แต่ด้วยเป้าหมายหลักของหน้าที่ของนักบิน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ที่ไม่ใช่การบริการ แต่เป็น ความปลอดภัยของผู้โดยสาร และลูกเรือทุกคน ลูกเรือย่อมต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา และต้องทำหน้าที่ตามทีได้รับการฝึกมาอย่างหนัก เพื่อความปลอดภัยของทุกคน

อาจารย์ปวินท์ สว่างอารมย์ (อ.SQ)
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน
อดีดผู้จัดการฯควบคุมจราจรทางอากาศ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Share: