เทคนิคการเลือกใช้คำเพื่อให้บทความยาวขึ้น

Share:

อีกแล้ว!!! อาจารย์สั่งให้เขียนบทความภาษาอังกฤษมาอย่างน้อย 2,000 คำ!!! นั่งเขียนแทบตายได้แค่ 300 คำ จะปรับตัวอักษรให้ใหญ่ เว้นระยะบรรทัดให้ห่างก็ไม่ได้ จะแอบพิมพ์ตัวอักษรมั่วๆ แล้วเปลี่ยนสีตัวอักษรเป็นสีขาวก็โดนจับได้ ทำยังไงดี!!!

ที่ง่าย และสะดวกก็ขอแนะนำ 2 วิธี

 1. เปลี่ยนคำธรรมดาให้เป็นกลุ่มคำที่ยาวขึ้น โดยยังมีความหมายเดิม
 2. ใช้ตัวเชื่อมประโยค

เปลี่ยนคำธรรมดาให้เป็นกลุ่มคำ

วันนี้ได้ดูคลิปบน #tiktok ของ @JustTheNobodys พูดเรื่องการเปลี่ยนคำศัพท์ธรรมดาที่ใช้เป็นวลีที่ยาวขึ้น ก็จะทำให้จำนวน Word Counts เพิ่มขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ ผมสรุปมาให้ในตารางด้านล่าง พร้อมหาคำเพิ่มมาให้ด้วย ลองดูครับ

คำเดิมเปลี่ยนเป็น
aboutin regards to
although, thoughin spite of the fact that
alwaysall the times
be able tohave the ability to
becausebecause of the fact that
byby means of
finallyin the final analysis
forfor the exact purpose of
ifin the event that
In conclusionTo sum up everything that has been stated so far
In factAs a matter of fact
likealong the line of
likein the nature of
most the majority of
now, currentlyat the present time
of, on, forwith reference to
point outdraw to your attention
the people inthe people who are located in
This meansThis actively demonstrates that
whenin the occasion of

วิธีการใช้งานก็ให้เราเขียนคำตามปกติที่เราใช้ไปก่อน แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นกลุ่มคำที่ยาวขึ้น ส่วนเรื่อง Grammar นั้น ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตัวโปรแกรมที่เราใช้พิมพ์งานเป็นตัวตรวจให้ เช่น

– This research article is about the travel behaviours of the people in Thailand.
– This research article is in regards to the travel behaviours of the people who are located in Thailand.

– We told the architect we want a design like his own house but smaller.
– We told the architect we want a design along the lines of his own house but smaller.

– The authors have changed the survey questions because some mistranslations are found.
– The authors have changed the survey questions because of the fact that some mistranslations are found.

ใช้ตัวเชื่อมประโยค

การใช้คำเชื่อมประโยค นอกจากจะทำให้เนื้อหายาวขึ้นแล้ว ยังจะทำให้บทความของเราอ่านง่ายขึ้น ดูมีความโปรมากขึ้น เช่น

 • In light of …
 • Whereas …
 • Despite all of this …
 • This illustrates that …
 • As a matter of fact …
 • On the other hand …
 • With regards to this …
 • To put in another way …
 • Considering this …
 • As a consequence …
 • With this in mind …
 • Under these circumstances…

Tips:

ถ้าอยากให้คำธรรมดาดูแพงขึ้น ลองไฮไลท์คำที่ต้องการแล้วคลิกขวา เลือก Synomyms ดูครับ

Share: