2 สาขา การบิน CADT

Share:

2 สาขา การบิน CADT วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เรียนแล้วได้มากกว่าปริญญาตรี

นักศึกษายังมีโอกาสสอบเพื่อรับ Certificates ได้อีก 3 หลักสูตร คือ

  1. คุณวุฒิวิชาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้น 4 จาก TPQI
  2. Aviation Law : Fundamentals จาก IATA Training
  3. 3. Flight Simulator Certificates (เมื่อเรียนวิชาเลือก: นักบิน Simulator).

สมัครมอบตัววันนี้! รับสิทธิพิเศษมูลค่ากว่า 65,000 บาท* (รับทุน 50,000 พร้อมรับฟรี iPad +Apple Pencil ) >>> รายละเอียดทุนการศึกษา

ดูหลักสูตร https://cadt.dpu.ac.th/
สมัครออนไลน์ https://bit.ly/3eHaG2z

#ไม่ตัดสิทธิ์Tcas #Dek64 #CADT #DPU #วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ #สร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ

Share: