5G กับ ความปลอดภัยทางการบิน

Share:

อาจารย์ปวินท์ สว่างอารมย์
อาจารย์ประจำหลักสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลังจากมีข้อมูลว่าสัญญาณ 5G ในประเทศสหรัฐ อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการทำการบิน เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ประกาศ สัญญาณ 5G ในประเทศไทยไม่มีผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อการทำงานของเครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน หรือ Radar / Radio Altimeter บนเครื่องบินในน่านฟ้าไทย

เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน คืออะไร มีความสำคัญ อย่างไร

เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน (Radar / Radio Altimeter) คือ อุปกรณ์ ที่ติดตั้งบนเครื่องบิน โดยส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุไปยังพื้นดิน (Terrain) เพื่อวัดระยะสูงเหนือพื้นดิน (AGL: Above Ground Level) ซึ่ง AGL จะแตกต่างจากระยะสูงจากระดับน้ำทะเล (MSL: Mean Sea Level)

AGL และ MSL เป็นคำสองคำที่ใช้เป็นประจำในการทำการบินเพื่อแสดงประเภทของระดับความสูงในการบิน โดย AGL เป็นระดับความสูงโดยประมาณที่เครื่องบินกำลังบินโดยอ้างอิงจากระดับพื้นดิน ในขณะที่ MSL คือระดับความสูงโดยประมาณที่เครื่องบินกำลังบินอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำทะเล นักบินจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับ MSL ในช่วงเริ่มวางแผนก่อนบิน (Pre-flight Planning) เพื่อศึกษาว่ากำลังจะบินไปเหนือระดับน้ำทะเลมากแค่ไหน

สำหรับข้อมูล AGL นั้นส่งผลต่อการประเมินสภาพในการลงจอดด้วย เนื่องจากสภาพอากาศมีความสัมพันธ์กับระดับความสูงที่เครื่องบินกำลังบิน ด้วยเหตุผลที่ว่าเครื่องบินอยู่ใกล้พื้นมากเท่าไร เครื่องก็จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่รุนแรงมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น AGL และ MSL จึงเป็นข้อมูลมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับนักบินในการทำการบิน และเพื่อการลงจอดอย่างปลอดภัย

ปัญหาคืออะไร

F.A.A. : Federal aviation administration (องค์การบริหารการบินของอเมริกา) ประกาศว่าสัญญาณ 5G อาจจะรบกวนการทำงานของเครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยานซึ่งอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำการบิน เนื่องจากอาจจะทำให้มีการคำนวณระยะสูงผิดพลาด ส่งผลให้เครื่องบินอาจชนกับพื้นดิน (Terrain) ขณะทำการลง

ทำไมสัญญาณ 5G ในอเมริการบกวนการทำงานของเครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน

เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยานทำงานอยู่ในย่านความถี่ 4.2 – 4.4 GHz ส่วนในอเมริกา 5G ย่านความถี่ C-Band: 3.7-3.978 GHz จะเห็นว่าย่านความถี่ใกล้เคียงกัน และกระทบกับความปลอดภัย ในช่วงเครื่องบิน Approach กับ Landing ระยะสูงที่อ่านจาก เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน อาจไม่ตรงกับระยะสูงจริงเนื่องจากสัญญาณถูกรบกวน

สำหรับในประเทศไทยนั้นสัญญาณ 5G อยู่ที่ย่านความถี่ 2.6 GHz มีช่วงห่างจากความถี่ของ เครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน (4.2 – 4.4 GHz) มากพอสมควร การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) จึงออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ว่า สัญญาณ 5G ในประเทศไทยไม่กระทบการทำงานของเครื่องวัดความสูงด้วยคลื่นวิทยุของอากาศยาน และไม่กระทบต่อความปลอดภัยการบิน

Updates

28 มกราคม พ.ศ. 2565: Verizon และ AT&T ผู้ประกอบการด้านการสื่อสารยักษ์ใหญ่ ได้บรรลุข้อตกลงกับ FAA โดยพวกเขาจะดำเนินการต่อด้วยการเปิดตัว แต่จะไม่เปิดใช้งาน 5G ภายในสองไมล์จากรันเวย์สนามบินบางแห่ง F.A.A. ประกาศเสริมว่าทุกฝ่ายกำลังเดินหน้าไปสู่แนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น (แหล่งข่าว)

อ้างอิง
https://www.faa.gov/5g
https://www.caat.or.th/th/archives/62674
https://gsmis.org/agl-vs-msl/
https://www.nytimes.com/2022/01/28/technology/faa-5g-verizon-att.html

Share: