ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

Share:

กำหนดการรับสมัครทุน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2565

ทุนเรียนดี (เข้าใหม่) (ทุนไสว-สนั่น /ทุนพระสิทธิธาดา)

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 25 มี.ค. 6526 มี.ค. – 27 พ.ค. 65
สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์29 มี.ค. 6531 พ.ค. 65
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์1 เม.ย. 653 มิ.ย. 65
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญา1-8 เม.ย. 653-10 มิ.ย. 65

ทุนเสริมโอกาสนักศึกษาเข้าใหม่

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 25 มี.ค. 6526 มี.ค. – 27 พ.ค. 65
สอบสัมภาษณ์29 มี.ค. 6531 พ.ค. 65
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์1 เม.ย. 653 มิ.ย. 65
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญา1-8 เม.ย. 653-10 มิ.ย. 65

ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

กำหนดการรอบที่ 1รอบที่ 2
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 25 มี.ค. 6526 มี.ค. – 27 พ.ค. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์29 มี.ค. 6531 พ.ค. 65
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์1 เม.ย. 653 มิ.ย. 65
นักศึกษาทุนรายงานตัวเพื่อเซ็นสัญญา1-8 เม.ย. 653-10 มิ.ย. 65

ทุนเชียร์ลีดเดอร์

กำหนดการรอบที่ 1
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 7 พ.ค. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์28 พ.ค. 65
ประกาศผล14 มิ.ย. 65

ทุนดนตรี

กำหนดการรอบที่ 1
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 7 พ.ค. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์21 พ.ค. 65
ประกาศผล14 มิ.ย. 65

ทุน E-Sport

กำหนดการรอบที่ 1
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 6 พ.ค. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์31 พ.ค. 65
ประกาศผล14 มิ.ย. 65

ทุนศิลปวัฒนธรรม (เข้าใหม่)

กำหนดการรอบที่ 1
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์3 พ.ค. 65
ประกาศผล10 พ.ค. 65

ทุนนักกีฬา

กำหนดการรอบที่ 1
เปิดรับสมัคร25 พ.ย. 64 – 11 ก.พ. 65
ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์12 ก.พ. 65
ประกาศผล21 ก.พ. 65

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Line: @cadt
facebook: https://www.facebook.com/dpu.CADT

Share: