การใช้งาน Google Scholar

Share:

แปลจากเว็บไซต์ https://semo.libguides.com/google-scholar/advanced-searching

ส่วนใหญ่แล้ว การค้นหาด้วยคำหลักง่ายๆ จะช่วยให้คุณพบสิ่งที่คุณต้องการ อย่างไรก็ตาม มีบางครั้งที่คุณอาจต้องการควบคุมสิ่งที่ค้นหามากขึ้น คุณอาจต้องการควบคุมวันที่เผยแพร่ ค้นหาผลลัพธ์โดยผู้เขียนคนใดคนหนึ่งหรือในวารสารเฉพาะ ให้คำพ้องความหมาย หรือลบผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการออก เมื่อคุณจำเป็นต้องทำเช่นนี้ เมนู “การค้นหาขั้นสูง” (Advanced Scholar Search) สามารถช่วยได้

  1. ถ้าต้องการใช้เมนู “การค้นหาขั้นสูง” (Advanced Scholar Search) ให้ไปที่หน้าค้นหา Google Scholar
  2. ที่มุมซ้ายบนของหน้า กดปุ่มที่สร้างจากเส้นแนวนอน 3 เส้นเพื่อเปิดเมนูใหม่
  3. “การค้นหาขั้นสูง” (Advanced Scholar Search) เป็นตัวเลือกที่อยู่รองสุดท้าย

เมนู “การค้นหาขั้นสูง” (Advanced Scholar Search) มีวิธีการค้นหา 8 วิธี โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนกว้างๆ คุณสามารถผสมและจับคู่ตัวเลือกการค้นหาต่าง ๆ เหล่านี้เข้าด้วยกัน

วิธีการค้นหา 8 วิธี

ทุกคำ / วลี / อย่างน้อยหนึ่งคำ / ตัดคำ (All / Exact Phrase / At Least One / Without)

แถบการค้นหา การทำงาน / ผลลัพธ์
มีทุกคำ
(with all of the words)
คำที่พิมพ์ลงในแถบค้นหาจะรวมอยู่ในผลลัพธ์ (เป็นวิธีการทำงานของการค้นหา Google Scholar แบบปกติ)
มีวลีนี้
(with the exact phrase)
– ประเภทคำในแถบค้นหานี้จะถูกค้นหาเป็นวลีที่ตรงตามที่พิมพ์ลงไปทั้งหมด
– ไม่เพียงแต่คำเหล่านั้นทั้งหมดจะต้องอยู่ในผลลัพธ์แต่ละรายการเท่านั้น แต่ยังต้องเรียงตามลำดับที่กำหนดด้วย
– ผลลัพธ์จะเหมือนกับการใส่เครื่องหมาย ” ” ในการพิมพ์หาที่แถบค้นหาปกติ
มีอย่างน้อยหนึ่งคำจากคำเหล่านี้
(with at least one of the words)
– ผลลัพธ์ที่ได้จะมีคำที่พิมพ์ลงไป “อย่างน้อยหนึ่งคำ”
– ผลลัพธ์จะเหมือนกับการใส่คำว่า OR ในการพิมพ์หาที่แถบค้นหาปกติ เช่น ฟุตบอล OR นักฟุตบอล
ไม่มีคำเหล่านี้
(without the words)
– ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มีคำที่พิมพ์ลงไป สิ่งนี้มีประโยชน์หากผลลัพธ์ของคุณเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ
– ผลลัพธ์จะเหมือนกับการใส่เครื่องหมายลบ – หน้าคำที่ต้องการค้นหาในการพิมพ์หาที่แถบค้นหาปกติ เช่น ฟุตบอล -ราคา

ในที่ที่คำของฉันปรากฏอยู่ (where my words occur)

  • การเลือก “ทุกที่ในบทความ” (anywhere in the article) มีแนวโน้มที่จะได้ผลลัพธ์จำนวนมากขึ้น เนื่องจากเครื่องมือค้นหาสามารถค้นหาคำหลักได้จากที่ต่างๆ มากขึ้น นี่คือค่าเริ่มต้นของ Google Scholar
  • การเลือก “ในชื่อเรื่องของบทความ” (in the title of the article) อาจช่วยปรับปรุงความเกี่ยวข้องของผลลัพธ์ของคุณ เนื่องจากหากคำหลักอยู่ในชื่อเรื่อง ก็อาจมีความสำคัญมากกว่าต่อเนื้อหาของบทความ

ผู้แต่ง / สถานที่ตีพิมพ์ / วันที่ (Authored by/Published in/ Dated Between)

แถบการค้นหาการทำงาน / ผลลัพธ์
คืนกลับบทความที่เขียนโดย
(Returned articles authored by)
หาผลลัพธ์โดยผู้เขียนบางคน
สามารถทำได้ในแถบค้นหาปกติโดยใส่ “author:” เช่น นวัตกรรม author:Potter
ค้นหาผลลัพธ์ในวารสารวิชาการเฉพาะ
(Returned articles published in)
หาผลลัพธ์ที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่ระบุ
ค้นหาผลลัพธ์จากช่วงวันที่เผยแพร่
(Returned articles dated between)
หาผลลัพธ์ที่เผยแพร่ในช่วงเวลาที่ระบุเท่านั้น
สามารถทำได้ในแถบด้านซ้ายเมื่อมีการแสดงผลตามปกติ
แถบด้านซ้ายเมื่อมีการแสดงผลตามปกติ
Share: