• 17
    Jan

    ทำไมเครื่องบินต้องปล่อยน้ำมันทิ้ง เมื่อต้องทำการลงจอดฉุกเฉิน

    การปล่อยน้ำมันทิ้งก่อนทำการลงจอดฉุกเฉิน เรียกว่า Fuel Dumping หรือ Fuel Jettison จะใช้ในกรณีเมื่อเครื่องบินต้องทำการลงจอดฉุกเฉินอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ขัดข้อง อุปกรณ์ชำรุด หรือเกิดเหตุเกี่ยวกับผู้โดยสาร ที่ทำให้นักบินต้องตัดสินใจนำเครื่องลงก่อนถึงจุดหมายปลายทาง สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก็คือเรื่องของน้ำหนักเครื่องบิน โดยน้ำหนักที่ว่าหลักๆได้แก่ Maximum Takeoff Weight หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือ น้ำหนักเครื่องบินตอน ...