• 16
  Sep

  5 หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน ที่ควรเรียนเพื่อเตรียมพร้อมก่อนกลับมาบิน

  ก่อนกลับมาให้บริการ สายการบิน และองค์กรด้านการบินจะมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานทุกภาคส่วนมีทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการรีสตาร์ท รวมถึง สายการบิน และองค์กรการบินจำเป็นต้องมีแรงงานใหม่ที่มีทักษะเข้ามาเสริม และทดแทนแรงงานที่มีอยู่ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้สนามบินที่คับคั่งได้
 • 30
  May

  IATA Travel Pass

  IATA Travel Pass คือ application ฟรีบนมือถือที่สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกประเทศสามารถกลับมาดำเนินการเดินทางทางอากาศได้ตามปกติอีกครั้ง โดยเน้นที่ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนักเดินทางในด้านที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 วัตถุประสงค์ หลักๆจะมีการให้ข้อมูลกับผู้โดยสารว่าการทดสอบ (TEST) วัคซีน หรือวิธีการใดบ้างที่ต้องดำเนินการก่อนการเดินทาง ข้อมูลว่าสามารถทำการทดสอบได้ที่ไหน แชร์ข้อมูลผลตรวจเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องทำอย่างไร การป้องกันความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างไรบ้าง ใครจะได้ประโยชน์จากการใช้ IATA ...
 • 4
  Mar

  คณบดี‘CADT มธบ.’เชื่อวัคซีนโควิด คลี่คลายวิกฤติ-อุตสาหกรรมการบินฟื้น

  วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.หนังสือพิพม์แนวหน้า (ต้นฉบับ) น.ต.ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) หรือ DPU เปิดเผยถึงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 และแนวโน้มทิศทางการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตว่า ในปี2562 ...
 • 10
  Jul

  หลักสูตร Aviation Security Awareness (Security Awareness Training Program), IATA

  Aviation Security Awareness  (Security Awareness Training Program) หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านการบิน บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษาที่มีความประสงค์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 25 คน * หลักสูตรโดย สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ** ผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามกำหนด รับใบประกาศนียบัตรจาก สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ...