• 13
    Aug

    ลำไย! ภาษาอังกฤษพูดว่า

    ช่วง Work from home ใครว่าว่าง งานมาทั้งวัน แถมทำแบบไม่เป็นเวลาไม่ใช่แบบ office hours ปกติ 8 โมงถึง 5 โมงเย็น บางวันก็เริ่มทำบ่ายๆ ไปนอนเอาตีสามตีสี่ก็มี จะว่าไปอยากกลับไปทำงานแบบปกติแล้ว วันนี้หลังเคลียร์งานเสร็จก็มีเวลามาเตรียมการสอนวิชา AL365 ภาษาอังกฤษฯ ...