• สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโควิด-19

  ในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นสิ่งที่นำโอกาสมาให้พวกเรา ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงอยู่ของผู้คน ทุกวันนี้การปฏิสัมพันธ์พบปะข้าตาของคนก็ลดลง จนเกิดโลกดิจิทัลที่ทำให้พฤติกรรมของคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 8-10 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ ทั้งการเรียนรู้ การทำงาน และ การใช้ชีวิต เพื่อสร้างคุณค่าให้กับตนเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าในโลกดิจิทัลในวันนี้   ...
 • โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก

  โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก   ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทั้งทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคน ซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เมื่อสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง พฤติกรรมของคนออกจากบ้านน้อยลง กิจกรรมที่ชอบกินข้าว ดื่มกาแฟ เช็กอินตามคาเฟ่ นวด สปา ทำเล็บ ออกกำลังกาย ...
 • ช่องทางการติดตามสถาการณ์อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโรคโควิด Covid 19 ทั้วโลกอย่างใกล้ชิด

  ช่องทางการติดตามสถาการณ์อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโรคโควิด Covid 19 ทั้วโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โรคนี้ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่) โดยมีอาการอย่างเช่น ไอ เป็นไข้ และหายใจลำบากในรายที่มีอาการรุนแรง คุณป้องกันตัวเองได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า และหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโดยหลักแล้ว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่กระจายผ่านการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อที่ไอหรือจามออกมา ...
 • การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)


  การสื่อสารออนไลน์ ในยุคสังคมที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ในโลกปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝ่าน หรือภาวะวิกฤติต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา ดังเช่นสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว แน่นอนครับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมความรุนแรง จำกัดขอบเขตความเสียหาย เพื่อลดความตื่นตระหนก และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงหาทางช่วยเหลือบรรเทาภัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน            ซึ่ง “การสื่อสาร” จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเกิดสถานะการณ์วิกฤติการนำเสนอข่าวออกสู่สาธารณะชนจะต้องมีกลวิธีในการสื่อสารที่ดีเหมาะสมและประสิทธิภาพอย่างมาก เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของบุคคลและองค์กร หน่วยงาน โดยในการสื่อสารในภาวะความเสี่ยงนั้น ...
 • โปรแกรมซูม Zoom ใช้สอนออนไลน์ช่วงโรคโควิค19 ใช้ประชุมออนไลน์ ใช้ช่องทางขายของออนไลน์ พบปะประชุมออนไลน์แบบหนีโควิด

    โปรแกรมซูม Zoom ใช้สอนออนไลน์ช่วงโรคโควิด19 ใช้ประชุมออนไลน์ ใช้ช่องทางขายของออนไลน์ พบปะประชุมแบบหนีโควิด วิธิการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์ การดาวน์โหลดโปรแกรม Zoom Cloud Meeting สามารถเลือกดาวน์โหลดลงมือถือของเราได้ใน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ ios และสำหรับระบบปฏิบัติการ Android สามารถเข้าไปโหลดบน Play Storeได้ ฟรี สำหรับคนที่ต้องการลงบน PC ของเราก็ทำตามขั้นตอนนี้เลย ...
 • สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโค􏰀วิด-19
  15
  May

  สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโควิด-19

  ในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นสิ่งที่นำโอกาสมาให้พวกเรา ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงอยู่ของผู้คน ทุกวันนี้การปฏิสัมพันธ์พบปะข้าตาของคนก็ลดลง จนเกิดโลกดิจิทัลที่ทำให้พฤติกรรมของคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 8-10 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ ทั้งการเรียนรู้ ...
 • 5
  May

  โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก

  โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก   ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทั้งทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคน ซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เมื่อสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง พฤติกรรมของคนออกจากบ้านน้อยลง กิจกรรมที่ชอบกินข้าว ดื่มกาแฟ ...
 •  เว็บไซต์จากองค์กรอนามัยโลก WHO
  26
  Apr

  ช่องทางการติดตามสถาการณ์อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโรคโควิด Covid 19 ทั้วโลกอย่างใกล้ชิด

  ช่องทางการติดตามสถาการณ์อัปเดตข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของโรคโควิด Covid 19 ทั้วโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โรคนี้ทำให้เกิดอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ (เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่) โดยมีอาการอย่างเช่น ไอ เป็นไข้ และหายใจลำบากในรายที่มีอาการรุนแรง คุณป้องกันตัวเองได้ด้วยการล้างมือบ่อยๆ ไม่เอามือสัมผัสใบหน้า และหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตรหรือ ...
 • การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)
  20
  Apr

  การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)


  การสื่อสารออนไลน์ ในยุคสังคมที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ในโลกปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝ่าน หรือภาวะวิกฤติต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา ดังเช่นสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว แน่นอนครับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมความรุนแรง จำกัดขอบเขตความเสียหาย เพื่อลดความตื่นตระหนก และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงหาทางช่วยเหลือบรรเทาภัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน            ซึ่ง “การสื่อสาร” ...