• thailand 4.0 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
  17
  Jan

  ยุคคนไทย 5.0″ หรือ Digital 5.0

  คาดการณ์อนาคต Digital Future Trends –Next–> คือยุค Digital 5.0– หรืออนาคต “Thailand 5.0” ต่อไปอนาคตมีแน่ๆ “มานุด” อาจจะหายตัวไปที่ไหนก็ได้   ก่อนอื่นไปรู้จัก “ไทยแลนด์ 4.0” กันก่อน หลายคนอาจยังไม่เข้าใจ ...
 • Thailand4.0
  17
  Jan

  Thailand4.0 ยุคนี้เราต้องอยู่กับโลก Digital ด้วย 3 ธรรม

  “ถ้าในป่ามีปลั๊กไฟ ผมคงเข้าไปอยู่ในป่า”   ยุคนี้เราต้องอยู่กับโลก Digital ด้วย 3 ธรรม -ธรรมชาติ : Digital เป็นเรื่องธรรมชาติ -ธรรมดา : Digital เป็นเรื่องธรรมดา -ธรรมมาภิบาล : Digital เป็นเรื่องความถูกต้องยุติธรรม ...
 • อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์
  15
  Jan

  ที่ปรึกษาด้าน Digital Marketing อาจารย์ด้านดิจิทัล อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)

  อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา (อ. ต้นรัก)รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์ คณะนิเทศศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพด้านดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์กรมหาชนประธานศูนย์ดิจิทัลศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กูรูที่ปรึกษาด้านดิจิทัล SCB Business Centerวิทยากรด้านการตลาดดิจิทัล การศึกษา ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมเรียนดี) – สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล ปริญญาตรี/ใบรับรองการบินระหว่างประเทศ ...