• วิธีการสร้างเพจ
    25
    Feb

    สำหรับสิ่งที่ควรทราบในการทำเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการ

    สำหรับสิ่งที่ควรทราบในการทำเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการ ขององค์กร มีดังนี้ 1.การสื่อสารที่ดี คือ “การแบ่งปัน”  ผู้ที่ดูแลเฟซบุ๊กแฟนเพจ ควรจะคิดเอาใจเขาใส่ใจเรา ว่า เราอยากรู้อะไร แล้วจึงหมั่นแบ่งปันสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นออกไป ซึ่งจะทำให้เนื้อหาที่สื่อสารออกไป มีความน่าสนใจ ตรงตามความต้องการ  ทั้งนี้หากเราเคยรำคาญข้อมูลข่าวสารที่ส่งมารบกวนเรา และ  อ่านแล้วรู้สึกเสียเวลาอ่าน เราก็อย่าทำสิ่งนั้น ...