• นักประชาสัมพันธ์ PR 4.0
    7
    Jun

    ขอเชิญฟังสัมมนาฟรี PR ประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 

    PR ประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 นักประชาสัมพันธ์ หรือ PR. คืออะไร???? บ้างก็เข้าใจว่านักประชาสัมพันธ์ที่นั่งหน้าเค้าเตอร์ตามห้างสรรพสินค้า ไม่ใช่ค่ะ อันนั้นเรียกฝ่ายต้อนรับบ้างก็เข้าใจว่านักประชาสัมพันธ์คือผู้ที่ยืนตามบูธเครื่องสำอางค์ ที่คอยแนะนำบริการให้เราและอีกหลายๆความเข้าใจผิดนักประชาสัมพันธ์แท้จริงแล้ว “เรา” เป็นมากกว่านั้น เรามีหน้าที่ที่ท้าทายมากๆ เราช่วยเสริม – ซ่อม – และสร้างกล่าวคือ สำหรับองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้น นักประชาสัมพันธ์ต้องช่วยสร้างแบรนด์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ...