• เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สร้างพฤติกรรมผู้ซื้อ 4G
    14
    Jun

    เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่สร้างพฤติกรรม ผู้ซื้อ 4G

    สวัสดีทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยครับ ณ ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นทำให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างง่ายดาย จนเกิดศูนย์กลางการกระจายสินค้าระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคกลายเป็นรากฐานสำคัญของระบบเศรษฐกิจประเทศในปัจจุบัน เทคโนโลยีเริ่มมีนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เข้ากับรูปแบบของสังคมที่มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตลาดก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้มากขึ้นด้วย เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว ดังนั้นเจ้าของธุรกิจหรือแม้แต่นักการตลาดยุคดิจิทัลต้องนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมาสร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอด เปลี่ยนแปลงความคิด การจัดการ การผลิต กระบวนการและระบบ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าใหม่ๆให้กับธุรกิจของตนเอง โดยต้องเข้าใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจให้ถ่องแท้เพื่อวิธีการสื่อสารกับผู้ซื้อยุคใหม่หรือที่เรียกว่า “ผู้ซื้อยุคดิจิทัล” ซึ่งกำลังมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตลาดยุคนี้ การปฏิสัมพันธ์ ...