• การประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0) 
    1
    Jul

    สุดยอดการเสวนา “นักประชาสัมพันธ์ตัวจริงในยุค 4.0

    เจาะลึกเรื่องราวของนักประชาสัมพันธ์ และแนวคิดในการทำงานของนักประชาสัมพันธ์ในยุค 4.0 เมื่อโลกเปลี่ยน คนเปลี่ยน การประชาสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปเข้าสู่ยุคการประชาสัมพันธ์ 4.0 (PR4.0)  อ.ต้นรัก ร่วมให้แนวคิดในงานครั้งนี้ ดังนี้ เมื่อเราก้าวเข้าสู่โลกแห่งการสื่อสารในยุคดิจิทัล การรับข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการนำเสนอ มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายรูปแบบ ผู้คนสามารถสร้างสื่อด้วยตนเอง ทั้งเป็นผู้ผลิตสื่อ และผู้เสพสื่อไปในตัว และผู้คนยังสามารถสร้างการสื่อสารเองได้ที่เรียกว่า User generated content ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Social Media ดังนั้นเนื้อหาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ...