• ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0
    3
    Jul

    ปั้นเยาวชนพรีเมี่ยม สู่อาชีพเศรษฐกิจ 4.0 (ตอนที่ 1)

    ในยุคดิจิทัลที่โลกหมุนไปเรื่อยๆ สิ่งรอบตัว เทคโนโลยี หรือแม้แต่ข่าวสาร มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเปลี่ยนเป็นไทยแลนด์ 4.0 การทำงานของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวให้ก้าวทันประเทศที่เปลี่ยนไปเพื่อการพัฒนา เยาวชน คือ อนาคตของชาติที่ประเทศต้องให้ความสำคัญในการพัฒนา เพราะทิศทางอนาคตเศรษฐกิจจะเติบโตได้นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชน ซึ่งเยาวชนต้องมีคุณภาพ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระแสทิศทางเทรนด์งานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วย วันก่อนผมมีโอกาสไปบรรยายแบ่งปันความรู้เรื่อง “สาขาอาชีพแห่งอนาคตในยุคดิจิทัล” ให้กับนักเรียนมัธยมปลาย ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจากบรรยายจบมีนักเรียนคนหนึ่งมาถามผมว่า ...