• ความจำเสื่อมในยุคดิจิทัล
    19
    Sep

    ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้ ความจำ คุณเสื่อมลง

    ใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้ “ความจำ” คุณเสื่อมลง…. สวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณเคยจำอะไรไม่ได้บ้างไหม….ลองนึก..คิด คิด คิด..??? ถ้าจำไม่ได้ ไม่ถือว่าแปลก เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปทำให้พัฒนาการทางสมองเสื่อมลง เพราะคุณใช้แต่สมองซีกซ้ายมากเกินไปในการควบคุมและจดจ่ออยู่แต่หน้าจอและละเลยการใช้สมองซีกขวาในการคิดและจำ ทำให้คุณมีอาการความจำเสื่อมลงในยุคดิจิทัลนี้ ความจำเสื่อมในยุคดิจิทัล (Digital Dementia) หมายถึง ความสามารถในการจำและการเรียนรู้ลดลง มีความจำไม่ดีหรือมีความจำเสื่อมลง อันเนื่องมาจาก การดำเนินชีวิตที่พึ่งพิงเทคโนโลยีมากเกินไป ...