• โรคอ้วนในยุคดิจิทัล
    28
    Sep

    เสพติดเทคโนโลยี ภัยเงียบทำให้เกิด โรคอ้วนในยุคดิจิทัล

    เสพติดเทคโนโลยี ภัยเงียบทำให้เกิด “โรคอ้วนในยุคดิจิทัล“ ปัจจุบันนี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส่งผลให้รูปแบบการดำเนินชีวิตเปลี่ยนไป มีกิจกรรมทางกายน้อยลงประกอบกับกระแสบริโภคนิยมทำให้มีโรควิถีชีวิตเกิดขึ้นและแพร่ระบาดไปทั่วโลก หนึ่งในนั้นคือภาวะน้ำหนักเกินหรือที่เรียกว่าโลกอ้วนจากงานวิจัยหนึ่งที่ผมไปอ่านมาเขียนไว้ว่า “โรคความอ้วน” ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำเกิดโรคเรื้อรังและเสียชีวิต ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง มะเร็งลำไส้ ข้อเข้าเสื่อมและโรคซึมเศร้า จากการรายงานของกระทรวงสาธารณสุขพบว่า โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุของการเจ็บ  ...