• 18
    Dec

    อบรม line@ พื้นฐานและ Workshop ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน

    แลกไลน์มันไม่หรู แลกความรู้กันดีกว่า แบ่งปันเทคนิคการใช้ LINE@ ต่อยอดธุรกิจให้พุ่งกับผู้ประกอบการ SMEs จ.เลยใครๆก็รุ่งและพุ่งได้ในธุรกิจของตนเองถ้าเรียนรู้และลงมือทำครับ เรียนครบตั้งแต่พื้นฐาน และ Workshop ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน อบรมโดยอาจารย์ธวัชชชัย สุขสีดาเรียน LINE@ (ไลน์แอด) ที่ไหนดี ปรึกษาฟรีได้ตลอดพร้อมตัวอย่าง Success Case ที่ประสบความสำเร็จจากการใช้งาน LINE@ ใช้ LINE@ เพิ่มศักยภาพการขายหลักสูตรเหมาะสำหรับ บริษัท ...