• 1
    Feb

    Line TV วิชาเฟซบุ๊กศึกษา น่าเรียนที่เดียวในไทย อ.ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก

    วิชาเฟซบุ๊กศึกษา สอนการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยอ.ธวัชชัย สุขสีดาที่แรกในประเทศไทยในสถาบันการศึกษา กับสาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DIGIC) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเฟซบุ๊ก – ประวัติความเป็นมาเฟซบุ๊ก – หน้าที่และวัตถุประสงค์ของเฟซบุ๊ก – การให้บริการของเฟซบุ๊ก ความสำคัญของเฟซบุ๊ก – เฟซบุ๊ก คืออะไร– การสมัครใช้งานเฟซบุ๊ก ...