• 30
    May

    การโปรโมทหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กคืออะไร

    การโปรโมทหน้าแฟนเพจเฟซบุ๊กคืออะไรคือ การทำการโปรโมตโฆษณาผ่าน Facebook ที่คุณสร้างสามารถสร้างได้เองถ้าคุณมีแฟนเพจเฟซบุ๊กของคุณหรือธุรกิจคุณเองซึ่งสามารถโปรโมตผ่าน Ads Manager ได้ดังนี้ ซึ่งสามารถสร้างโฆษณาได้ทั้ง ภาพ ข้อความ และวิดีโอ