อบรม Facebook Marketing สำหรับธุรกิจสุขภาพ สปา

Share:
อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง กูรูด้านดิจิทัล

อ.ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ DPU เป็นวิทยากรอบรม Facebook Marketing ที่ วารีรัก ฮ็อต สปริง รีทรีต โดย เวเคชั่น วิลเลจ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่พักเชิง Wellness Center ชั้นนำที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ คลองท่อม จ.กระบี่

อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง กูรูด้านดิจิทัล

อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
กูรูด้านดิจิทัล

 

อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง กูรูด้านดิจิทัล

อบรมดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง
กูรูด้านดิจิทัล

 

Share:

Leave a reply