• 20
    Aug

    การบรรยาย “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน 
กับ Digital Marketing”

    การบรรยาย “เปิดโลกกว้าง ตามโลกทัน 
กับ Digital Marketing @RMUTP” อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา อ.ต้นรัก อาจารย์สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัลที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ด้วยโลกของเราเปิดกว้างมากขึ้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป การทำตลาดที่ไม่ได้เหมือนอดีต แต่ก้าว เข้าสู่การทำตลาดโลกของ Digital และยังมีการอัพเดทเทรนด์การตลาดอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตัวเราเองนั้นต้องเตรียม ตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคสมัยใหม่ให้มากยิ่งขึ้น ...