• อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus
    27
    Aug

    อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus

    อบรม ส่องโฟกัสการตลาดดิจิทัล 360 องศา Digital Marketing Focus Digital Marketing  – การทำการตลาดร่วมกับการใช้เทคโนโลยีบนสื่อออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต– ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด– ระบบเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบตัวเลข ผ่านอินเทอร์เน็ตออนไลน์ เช่น ป้ายโฆษณาที่เป็นระบบทีวี มีภาพเคลื่อนไหว, ป้ายจราจรอัจฉริยะ ...