นี้คือเวลาของเนื้อหาคุณใน Social Media ที่มีอายุอยู่บนโลกออนไลน์

Share:
นี้คือเวลาของเนื้อหาคุณใน Social Media ที่มีอายุอยู่บนโลกออนไลน์

นี้คือเวลาของเนื้อหาคุณใน Social Media ที่มีอายุอยู่บนโลกออนไลน์
ซึ่งอายุของเนื้อหาที่สั้นที่สุดคือใน 
twitter แค่ 18 นาทีเอง
รองลงมาเนื้อหาสั้น คือ
Facebook 5 ชั่วโมง
รองลงมาอีกคือ
IG Instagram แค่ 25 ชั่วโมง

คุณอยากมีชิวติของเนื้อหาในโลกออนไลน์ช้าหรือเร็ว เลือกใช้ดูนะครับ

นี้คือเวลาของเนื้อหาคุณใน Social Media ที่มีอายุอยู่บนโลกออนไลน์

นี้คือเวลาของเนื้อหาคุณใน Social Media ที่มีอายุอยู่บนโลกออนไลน์

Share:

Leave a reply