• สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโค􏰀วิด-19
  15
  May

  สร้างโอกาสอัพสกิล (Up Skill) เสริมความรู้พัฒนาตนเองในช่วงวิกฤติโควิด-19

  ในช่วงของสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นสิ่งที่นำโอกาสมาให้พวกเรา ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ มากมาย ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงอยู่ของผู้คน ทุกวันนี้การปฏิสัมพันธ์พบปะข้าตาของคนก็ลดลง จนเกิดโลกดิจิทัลที่ทำให้พฤติกรรมของคนใช้เวลาอยู่กับหน้าจอวันละ 8-10 ชั่วโมง ตั้งแต่จอโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือดิจิทัลอื่นๆ อีกหลายชนิด เมื่อโลกเปลี่ยน คนต้องปรับ ทั้งการเรียนรู้ ...
 • 5
  May

  โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก

  โควิด-19 (COVID-19) เปลี่ยนคนเปลี่ยนโลก   ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบกับผู้คนและภาคธุรกิจต่างๆ  ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทั้งทางโครงสร้างสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของคน ซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์สไตล์ของผู้คนใช้เงินซื้อความสะดวกสบายและความสุข นิยมกิน ดื่ม เที่ยว ใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน เมื่อสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด-19 มีความรุนแรง พฤติกรรมของคนออกจากบ้านน้อยลง กิจกรรมที่ชอบกินข้าว ดื่มกาแฟ ...
 • การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)
  20
  Apr

  การสื่อสารความเสี่ยงช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19)


  การสื่อสารออนไลน์ ในยุคสังคมที่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ในโลกปัจจุบัน เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝ่าน หรือภาวะวิกฤติต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา ดังเช่นสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด-19 (COVID-19) ที่พวกเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้ เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว แน่นอนครับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเตรียมการและดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมความรุนแรง จำกัดขอบเขตความเสียหาย เพื่อลดความตื่นตระหนก และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงหาทางช่วยเหลือบรรเทาภัยแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน            ซึ่ง “การสื่อสาร” ...
 • เมื่อโลกดิจิทัลประกาศขาย “แอคเค้าเฟสบุ๊ก” อย่างโจ๋ง ครึ่ม
  22
  Mar

  เมื่อโลกดิจิทัลประกาศขาย “แอคเค้าเฟสบุ๊ก” อย่างโจ๋ง ครึ่ม

  เมื่อโลกดิจิทัลประกาศขาย “แอคเค้าเฟสบุ๊ก” อย่างโจ๋ง ครึ่ม             สวัสดีครับ ในโลกดิจิทัลวันนี้มีผู้คนมากมายที่อยู่ในนั้น โดยเฉพาะประเทศเฟซบุ๊กที่มีประชากรมากที่สุดในโลก มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กทั่วโลกอยู่ที่ประมาณกว่า 2,200 ล้านคน และในประเทศไทยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กกว่า 45 ล้านบัญชี ซึ่งในโลกและประเทศทีมีผู้คนมายมายขนาดนั้นย่อมมีการซื้อขายกันเกินขึ้น และในโลกดิจิทัลอย่างประเทศเฟซบุ๊กก็มีการประกาศขายตัวตน “แอคเค้าเฟสบุ๊ก” กันอย่างโจ๋ง ครึ่ม             สงสัยกันมั๊ย…! ว่าเค้าจะซื้อไปทำอะไร ...
 • ใช้มือถือ สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ขายของได้ โดยจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น
  2
  Mar

  ใช้มือถือ สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ขายของได้ โดยจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น

  ใช้มือถือ สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวก็ขายของได้ โดยจัดการผ่านแอปพลิเคชั่น สวัสดีครับ ทุกวันนี้มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้เข้ามามีบทความสำคัญในการติดต่อสื่อสารของผู้คนจำนวนมากมายและกลายมาเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยหารายได้ให้กับเรา สิ่งสำคัญของสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้ก็คือส่วนที่เรียกว่าแอปพลิเคชั่น แอปพลิเคชั่นที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้พัฒนาเพื่อความบันเทิงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่มีการพัฒนาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นในด้านของการสื่อสาร โซเชียลมีเดีย และโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญเลยคือแอปพลิเคชั่นบางตัวสามารถช่วยให้เราหารายได้ สำหรับคนที่ทำการค้าหรือเปิดร้านค้าออนไลน์ นอกจากช่องทางที่มีอย่าง  facebook , instagram , line , website , blog แล้ว ...
 • 20
  Feb

  การสื่อสารการตลาดในธุรกิจบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล

  สวัสดีครับ การที่โลกทุกวันนี้มีการเชื่อมโยงสื่อสารกันมากขึ้น ทำให้การเข้าถึงผู้บริโภคไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เป้าหมายสำหรับนักการตลาดทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารกับผู้บริโภคให้เข้ามามีส่วนร่วม  ด้วยขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นในด้านการสื่อสารการตลาดและปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค  การมีส่วนร่วมจึงได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการตลาดบริการสุขภาพ การเปิดรับสื่อใหม่ๆ ของผู้บริโภคในตลาดบริการสุขภาพ  ซึ่งการเติบโตของโซเซียลเน็ตเวิร์ค (social network) นอกจากจะส่งผลต่อแบรนด์ในด้านความโปร่งใสและจริงใจแล้ว ยังมีผลต่อการวางแผนกลยุทธ์ของแบรนด์ด้วย  เพราะผู้บริโภคมีความต้องการและมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้แบรนด์ไม่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะสื่อดั้งเดิมเหมือนแต่ก่อนได้ หากแต่ต้องมีการวิเคราะห์พฤติกรรม การเปิดรับสื่อแต่ละสื่อของผู้บริโภคเพื่อพิจารณาใช้สื่ออย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสื่อสารการตลาดในสังคมออนไลน์ ...
 • อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์
  17
  Feb

  อบรมเปิดโลกกว้างการตลาดดิจิทัล ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC การตลาดดิจิทัล

  อบรมเปิดโลกกว้างการตลาดดิจิทัล ให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC การตลาดดิจิทัล การตลาดออนไลน์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการตลาดดิจิทัล เป็นผู้นำทางการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ที่พร้อมจะเป็นผู้ประกอบการการตลาดดิจิทัลในอนาคตอบรมโดยอาจารย์ต้นรัก ธวัชชัย สุขสีดา ที่ปรึกษาการตลาดดิจิทัล SCB Business Center ธนาคารไทยพาณิชย์ อาจารย์การตลาดออนไลน์ วิทยากรการตลาดดิจิทัล อาจารย์สอนออนไลน์ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์ผู้เข้าอบรมการตลาดดิจิทัลได้ความรู้ การทำการตลาดแบบครบ 360 องศา ...
 • 21
  Jan

  ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV

  ส่องช่องทาง Hot Hit การตลาดออนไลน์ ในกลุ่ม CLMV เมื่อพูดถึงกลุ่มประเทศ CLMV นั้นได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และประเทศ เหล่านี้เป็นทั้งแหล่งผลิตและตลาดใหม่ที่น่าสนใจของภูมิภาครวมถึงประเทศไทย ประเทศไทยทำการค้ากับกลุ่มประเทศ CLMV ในอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการเปิดเสรีและการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจรวมถึงสิทธิประโยชน์ ...
 • Facebook Live
  30
  Dec

  6 เคล็ดลับสุดฮอตเพิ่มการมีส่วนร่วม Facebook Live ของคุณ

   6 เคล็ดลับสุดฮอตเพิ่มการมีส่วนร่วม Facebook Live ของคุณ             ไม่ว่าคุณจะเป็นคนถ่ายทอดสด  Facebook Live  หน้าใหม่ หน้าเก่า ประสบการณ์ในการกดปุ่ม“ Go Live” ของคุณก็ต้องการให้ Facebook Live ของคุณสร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้คนจะเข้าชม Live ของคุณเป็นจำนวนมากๆได้นั้น ...
 • แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในปี 2020 ที่ควรให้ความสำคัญ
  23
  Dec

  แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในปี 2020 ที่ควรให้ความสำคัญ

  แนวโน้มนวัตกรรมการสื่อสารการตลาดดิจิทัลในปี 2020 ที่ควรให้ความสำคัญ สวัสดีครับ บทความต้นเดือนสุดท้ายก่อนส่งท้ายปี สิ่งที่ นักธุรกิจ นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล และประชาชนทั่วไป ต้องติดตามและดูแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเลยครับ เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกให้เป็นหมู่บ้านโลกในแง่ของการสื่อสารเชื่อมโยงผู้คนจากทุกประเทศและทุกวัฒนธรรมเข้าหากันได้อย่างง่ายดาย การแชร์ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคยมีมา ทำให้ง่ายต่อการค้าขายแบบไร้พรมแดนสร้างการรับรู้สินค้าผลิตภัณฑ์หรือการโปรโมทสินค้าบริการของธุรกิจ และเนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายการเชื่อมต่อการสื่อสารกันที่ทรงพลังที่สามารถใช้สร้าง ROI (Return on Investment) สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน จึงไม่สามารถละเลยได้ที่จะหาเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสารการตลาดดิจิทัลให้ธุรกิจเกิดประสิทธิผลทางการตลาดสูงสุด จาก ...