ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 จาก สกว.

3388
0
Share:

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรรภิรมย์  โกมลารชุน  รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี  พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ปี 2560 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “มาตรการในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

dingdong togel

Share:

Leave a reply