DPU ครบรอบ 50 ปี จัดงาน ยิ่งใหญ่ อบอุ่น ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต

Share:

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ครบรอบ 50 ปี จัดงานวันสถาปนาและรำลึกถึงผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยช่วงเช้าทายาทผู้ก่อตั้ง คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีสักการะพระสิทธิธาดา พระภูมิ และพิธีสงฆ์

            จากนั้นเป็นพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ผู้ก่อตั้ง เพื่อเป็นการรำลึกถึงอาจารย์สนั่น  เกตุทัต และ อาจารย์ ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีทายาทผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย อธิการบดีกิตติคุณ อธิการบดีและคณะผู้บริหาร สโมสรอาจารย์และพนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พร้อมหน่วยงานภายนอก ร่วมวางพวงมาลาเพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผู้ก่อตั้ง ณ บริเวณอนุเสาวรีย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากร DPU โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบ “พระกริ่งสิทธิธาดา และพระชัยวัฒน์” ให้แก่บุคลากรทุกท่าน เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี จากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติร่วมกับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 25 ปี และ 30 ปี ขึ้นไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เลิศลักษณ์ ส.บุรุษพัฒน์ กรรมการอำนวยการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นประธานมอบเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรให้มีพลังใจในการทำงาน

โดยช่วงเย็นเป็นงานฉลอง “50 ปี DPU ก้าวนำการศึกษาสู่อนาคต” โดยมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ 50 ศิษย์เก่าดีเด่นซึ่งเป็นตัวแทนจากวิทยาลัย คณะต่างๆ พร้อมด้วยการพูดคุยกับคณบดี 5 วิทยาลัย และ 6 คณะที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพการศึกษาไปสู่ทิศทางที่วางไว้ในอนาคต ต่อด้วยการแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้ธีม “50 ปี DPU X Rapee” โดยฝีมือการออกแบบชุดจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมย้อนอดีตไปฟังความประทับใจของศิษย์เก่า 5 ยุค DPU ตั้งแต่ยุคแรก จนถึงยุคปัจจุบัน ปิดท้ายด้วยความสนุกสนานจากดนตรีสุดมันส์จากวงดุริยางค์กองทัพบก

50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ และอาจารย์สนั่น เกตุทัต สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัยการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

 

            

 

slot pulsa

Share:

Leave a reply