DPU ชวนร่วมฟังเสวนา “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่”

2526
0
Share:

คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงานเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “โทษประหารชีวิตแก้ปัญหาสังคมไทยหรือไม่” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ดร.สุพิศ ปราณีตพลกรัง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลอุทธรณ์ และ ผศ.ดร.ธานี วรภัทร์ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางนิติศาสตร์ โดยมี อาจารย์จิรวุฒิ ลิปิพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันศุกร์ที่ 6  กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องสัจจา เกตุทัต อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 713, 661,308

qqpulsa

Share:

Leave a reply