• 10
  Feb

  เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตร MAPS+ by DPU รุ่นที่ 2

  ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับหลักสูตร MAPS รุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา ล่าสุดทาง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้รีแบรนด์ใหม่เป็น Mindset Activation & Product-service Strategies หรือ MAPS+ หลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นสุดสร้างสรรค์ ด้านการสื่อสารทางการตลาดและการสร้างแบรนด์เชิงบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีสื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและยอดขาย หลักสูตรนี้เป็นแบบ active learning เชิงสัมมนาผสมกับเวิร์คช็อป ...
 • 9
  Feb

  DPU มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนมาก!!

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนมาก!! สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ดูรายละเอียดทุน >> http://www.dpu.ac.th/admission/bachelor-foundations.php หรือสอบถามฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 0-2954-7300 ต่อ 264 ,378
 • 2
  Feb

  CADT DPU ชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน

  วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน เพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้มีองค์ความรู้ และมีความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ พัฒนาทักษะและเทคนิคการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ โดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันการพูดและบุคลิกภาพ มาเป็นวิทยากรเป็นพิเศษ โดยหลักสูตรฝึกอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 ...
 • 30
  Jan

  ศิลปกรรมฯ DPU ชวนผู้สนใจสมัครอบรมในหัวข้อ “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0”

  ศิลปกรรมฯ DPU ชวนผู้สนใจสมัครอบรมในหัวข้อ “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0” คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและธุรกิจแฟชั่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมอบรมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้คอนเซปต์  “ปั้นแบรนด์แฟชั่นให้ทันยุค 4.0”  พบกับหัวข้อในการอบรม อาทิ รู้ทัน Thailand 4.0 เชิงรุกบุกจีน, รวยทางลัดกับนวัตกรรมทางความคิดเปลี่ยนธุรกิจแฟชั่น, ...
 • 24
  Jan

  คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ DPU จัดบรรยายพิเศษ “พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ”

  คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดบรรยายพิเศษ “พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ” คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดบรรยายพิเศษ “พระผู้ทรงปิดทองหลังพระ” เปิดงานด้วยการแสดงขับร้องและการบรรเลงเพลงเพื่อพ่อ จากชมรม DPU Band มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ ...
 • 24
  Jan

  นักเปียโน Wang Yang นศ.CIBA DPU แสดงคอนเสิร์ตตรุษจีนสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-จีน 2560

  นักเปียโน Wang Yang นศ.CIBA DPU แสดงคอนเสิร์ตตรุษจีนสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-จีน 2560 ประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับงานคอนเสิร์ตตรุษจีนสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-จีน โดย Wang Yang นักเปียโนศิลปินแห่งชาติ บัณฑิตศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แสดงเปียโนในงานคอนเสิร์ตตรุษจีนสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย-จีน พร้อมด้วยนักศึกษาชมรมคอรัสมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ร่วมแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย ...
 • 23
  Jan

  นักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ DPU รับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี 2559

  ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุชา คุณารูป นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาดีเด่น พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน ...
 • 20
  Jan

  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ‘ในหลวง ร.9’

  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ‘ในหลวง ร.9’ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วัฒนธรรม ร่วมกับชมรมพุทธศาสน์ –ประเพณี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศตมวาร ครบ 100 วันแห่งการสวรรคต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผศ.ดร.วันวร ...
 • 20
  Jan

  DPU ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน”

  DPU ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน” สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติสังคมศาสตร์และนิเทศศาสตร์(ICSC) และวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน(CAIC) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมงาน “เทศกาลวัฒนธรรมไทย-จีน” พบกับพิธีเปิดอันตระการตาของการแสดงนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์จีน พร้อมการเสวนาในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาจีนในโลกธุรกิจ” โดยวิทยากรรับเชิญ 3 ...